Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Høje forventninger til civilsamfundsorganisationer

19.11.21 | Nyhet
Civilsamfund
Photographer
Arthur C Ammelbeeck
150 aktører og beslutningstagere fra civilsamfundsorganisationer i Norden har været samlet med ministre og politikere for at drøfte, hvordan civilsamfundsorganisationer i Norden kan samarbejde om at skabe et socialt bæredygtigt Norden.

Der har netop været afholdt Nordisk Topmøde for Civilsamfund med fokus på social bæredygtighed. Her mødtes aktører og beslutningstagere fra civilsamfundsorganisationer med de to nordiske samarbejdsministre, Flemming Møller Mortensen (DK), og Thomas Blomqvist (FI) samt social- og ældreminister, Astrid Krag (DK), præsident i Nordisk Råd, Bertel Haarder, og generalsekretær i Nordisk Ministerråd, Paula Lehtomäki. Sammen debatterede de, hvordan civilsamfundsorganisationer bedst muligt kan bidrage til at skabe løsninger, der skal realisere visionen om et socialt bæredygtigt Norden i 2030. Den finske samarbejdsminister, Thomas Blomqvist, sagde på topmødet, at et samfund bliver målt på, om det er i stand til at tage vare på sine svageste. Og nævnte i den forbindelse, at Corona ikke har gjort denne opgave nemmere med fx stigning i vold i hjemmene.

 

Civilsamfundsorganisationer kan få politikere tættere på

På Topmødet var der bl.a. fokus på, at Nordisk Ministerråd har iværksat Nordisk Civilsamfundsnetværk. Netværket består af civilsamfundsorganisationer i Norden. Det har til formål at få civilsamfundets stemmer til at blive hørt i Nordisk Ministerråds arbejde for at opnå vision 2030. Netværket mødtes for første gang fysisk dagen inden topmødet med deltagelse af samarbejdsminister Thomas Blomqvist (FI), Flemming Møller Mortensen (DK), Anne Beathe Kristiansen (NO), Sigurður Ingi Jóhannsson (IS) og Annette Holmberg-Jansson (AX) samt generalsekretær Paula Lehtomäki.

Thomas Blomqvist har store forventninger til netværket og håber, at samarbejdet mellem myndigheder og civilsamfundsorganisationer kan bidrage til at få politikere tættere på udfordringerne og løsningerne og skabe en ramme, der kan inspirere civilsamfundsorganisationerne på tværs af landegrænser:

- Vi skal drage nytte af de nuancer, der ligger i løsningerne i de forskellige nordiske lande og lade os inspirere af dette, lød det således fra Thomas Blomqvist. Ministeren er ikke ene om at have forventninger til netværket. Joel Ahlgren fra den svenske tænketank Global Utmaning fungerer som koordinator for netværket. Han er klar på at tage udfordringen op og har også forventninger den anden vej:

- Vi ser en stor interesse fra ministrenes side og håber, at netværket får mulighed for at påvirke det nordiske samarbejde og herigennem de nordiske landes arbejde, siger Joel Ahlgren.

 

Følg førertrøjen

Den danske samarbejdsminister, Flemming Møller Mortensen, håber, at netværket vil skabe en energi mellem de nordiske lande samt civilsamfundsorganisationer og myndigheder. Ministeren pegede i den forbindelse på, at der altid vil være nogle der er længere fremme med løsninger end andre, og det skal de andre lande bruge positivt og lade sig inspirere af:  

- Når et land har førertrøjen på, så skal de andre lande lade sig inspirere. Den tankegang og en masse energi er vigtige ingredienser i civilsamfundsnetværket, og de unge spiller en nøglerolle her, lyder det fra Flemming Møller Mortensen.

Næste skridt – konkrete anbefalinger 

Topmødet havde fokus på gruppen af socialt udsatte voksne samt udsatte 15-18-årige. Formålet med topmødet er at styrke videndeling, debat og fælles visionsskabelse for civilsamfundets engagement i udviklingen og styrkelsen af den nordiske velfærdsmodel og realiseringen af den fælles nordiske strategiske prioritering af et socialt bæredygtigt Norden. Topmødet for Civilsamfund blev gennemført af Center for Frivilligt Socialt Arbejde og Tænketanken Mandag Morgen på baggrund af en bevilling fra Nordisk Ministerråd. I januar 2022 vil det nye nordiske civilsamfundsnetværket fremlægge anbefalinger til en styrkelse af nordiske civilsamfundsindsatser til Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd.

Civilsamfundstopmødet med Flemming Møller Christensen