Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen har det övergripande ansvaret för ekonomistyrning och redovisning för hela Nordens hus. Avdelningens ansvars0mråde omfattar bland annat bokföring, månadsavstämning och upprättande av årsbokslut. Utöver det ansvarar avdelningen även för portföljförvaltning av de insatser som finansieras av Nordiska ministerrådets budget och som bidrar till Vision 2030.

Content

    Persons