Nordliga dimensionens kulturpartnerskap (NDPC)

Nordliga dimensionens kulturpartnerskap (NDPC) fokuserar på att förbättra verksamhetsvillkoren för kulturella och kreativa industrier, överbrygga skillnaderna mellan olika finansieringskällor och förstärka samarbetet mellan projektägare, affärsvärlden, den offentliga sektorn och internationella institutioner i hela Nordeuropa.

Information