Skrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar

Skrifstofur Norrænu ráðherranefndarinnar, Norðurlandaráðs og Norræna menningarsjóðsins eru undir sama þaki á Ved Stranden 18.

Upplýsingar

Póstfang

Norden Hus
Ved Stranden 18
1061 København K
Danmark

Tengiliður
Tölvupóstur

Efni

Skrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar

Mannauðs-, stjórnsýslu- og lagasvið (HRAJ)
Mannauðs-, stjórnsýslu- og lagasvið sér um mannaráðningar, starfsmannaþróun og starfsmannahald. Einnig sér sviðið um þjónustu á sviði upplýsingatæki, mótttöku og húsvörslu. Auk stjórnsýslustarfa samhæfir sviðið og undirbýr fundi Norrænu ráðherranefndarinnar um dómsmál (MR-JUST).
Til stofnunar
Menningar- og auðlindasvið (KR)
Menningar- og auðlindasvið samræmir norrænt samstarf á sviði norrænu ráðherranefndarinnar um menningu: Lista- og menningarverkefni, fjölmiðla, norrænu húsin og málefni barna og ungmenna; ráðherranefndar´um jafnréttismál, MR-FJLS: ráðherranefndar um fiskveiðar og fiskeldi, landbúnað, matvæli og skógrækt, þar með talið áætlun un nýja norræna matargerðarlist.
Til stofnunar
Deild þekkingar og velferðar (KV)
Þekkingar- og velferðardeildin vinnur að málum sem tengjast menntun, rannsóknum og félagsmálum, þar á meðal heilbrigðis- og velferðarmálum. Hún vinnur einnig með atvinnumál. Deildin beinir jafnframt sjónum að upplýsingatæknimálum á Norðurlöndum og hefur yfirumsjón með norrænu tungumálasamstarfi. Deildin hefur umsjón með þverfaglegu samstarfi um aðlögunarmál fyrir hönd samstarfsráðherranna.
Til stofnunar
Deild hagvaxtar og loftslagsmála (VK)
Deild hagvaxtar og loftslagsmála samræmir norrænt samstarf á sviði atvinnu-, orku- og byggðamála (MR-VÆKST), umhverfismála (MR-MK) og efnahags- og fjármálastefnu (MR-FINANS). Deildin sinnir einnig þverfaglegum verkefnum sem snúa að norðurslóðum og sjálfbærri þróun.
Til stofnunar
Skrifstofa framkvæmdastjórans (NMR)
Upplýsingasvið (KOMM)
Á sviðinu starfa auk deildarstjórans, upplýsingaráðgjafar, vefstarfsmenn, túlkar, þýðendur, útgáfustarfsmenn, skrifstofufólk, verkefnaráðnir starfsmenn og námsmenn í hlutastörfum. Störf þeirra felst í samskiptum og upplýsingagjöf fyrir Norðurlandaráð og Norrænu ráðherranefndina jafnt til skamms sem og langs tíma.
Til stofnunar
Útgáfudeildin

Útgáfudeildin er forlag skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar. Árlega koma út um 200 rit. Í hluta ritanna er greint frá niðurstöðum rannsóknaverkefna sem fjármögnuð eru að hluta eða öllu leyti af Norrænu ráðherranefndinni, hluti ritanna á uppruna sinn á skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar en það eru til dæmis stefnumótanir, aðgerðaáætlanir og greiningar. Útgáfudeildin veitir ráðgjöf um hvort tveggja útgáfu og hönnunarstaðla Norrænu ráðherranefndarinnar. Hægt er að hlaða öllum ritum ókeypis niður á www.norden.org/NordPub.

Til stofnunar
Túlkunar- og þýðingasvið
Túlkunar- og þýðingasvið (Tolk) hefur meginumsjón með þýðingum og túlkun fyrir Norrænu ráðherranefndina og Norðurlandaráð. Á sviðinu starfa fimm ráðgjafar og einn námsmaður í hlutastarfi.
Til stofnunar
Vefdeildin
Vefritstjórnin ber ábyrgð á stafrænni stefnumótun og daglegum rekstri og þróun vefsvæðisins www.norden.org, samfélagsmiðlum og myndskeiðum. Ritstjórnina skipa vefstjóri, vefráðgjafi, þróunarstjóri vefsins og þrír nemendur. Ef spurningar vakna varðandi vefsvæðið má leita til ritstjórnarinnar í gegnum webredaktionen@norden.org
Til stofnunar
Eystrasaltsskrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar
Skrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar í Eistlandi
Eitt mikilvægasta verkefni skrifstofunnar er að fylgjast með nýjustu straumum og koma auga á sóknarfæri í samstarfi Eistlands og Norðurlandanna, m.a. gegnum skoðanaskipti við norræna fulltrúa, sem skrifstofan hefur náið samstarf við. Skrifstofan er einnig fulltrúi „þess norræna“ á breiðum vettvangi og stuðlar að auknu norrænu samstarfi í Eistlandi.
Til stofnunar
Upplýsingaskrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnari í Lettlandi
Upplýsingaskrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar í Lettlandi heyrir undir Norrænu ráðherranefndina. Meginverkefni skrifstofunnar að að efla og auka samstarf Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjann í Lettlandi.. Skrifstofan er í nánu samstarfi við sendifulltrúa Norðurlandanna í Lettlandi og stendur fyrir sameiginlegum norrænum viðburðum, auk þess að fylgjast með stefnum, straumum og tækifærum sem felast í samstarfinu.
Til stofnunar
Upplýsingaskrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar í Litháen
Eitt mikilvægasta verkefni skrifstofunnar er fylgjast með og finna nýjar leiðir til samstarfs Litháen og Norðurlandanna, starfið er unnið í samstarfi við norræna fulltrúa, sem skrifstofan hefur náið samstarf við. Skrifstofan stuðlar einnig að kynningum á því sem er "norrænt" og að því að auka norrænt samstarf við Litháen
Til stofnunar
Fjármálasvið (EKONOMI)
Fjármálasvið annast almenna fjármálastjórn ásamt því að hafa umsjón með fjárúthlutun (til verkefna, áætlana, samstarfsaðila og norrænna stofnana). Sviðið er ábyrgt fyrir ársreikningum, fjárhagsáætlunum, launum, skattamálum og útgjöldum Norrænu ráðherranefndarinnar, Norðurlandaráðs og Norræna menningarsjóðsins.
Til stofnunar