Skrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar

Skrifstofur Norrænu ráðherranefndarinnar, Norðurlandaráðs og Norræna menningarsjóðsins eru undir sama þaki á Ved Stranden 18.

Information

Póstfang

Norden Hus
Ved Stranden 18
1061 København K
Danmark

Contact
Tölvupóstur

Content

  Skrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar

  Mannauðs-, stjórnsýslu- og lagasvið (HRAJ)
  Mannauðs-, stjórnsýslu- og lagasvið sér um mannaráðningar, starfsmannaþróun og starfsmannahald. Einnig sér sviðið um þjónustu á sviði upplýsingatæki, mótttöku og húsvörslu. Auk stjórnsýslustarfa samhæfir sviðið og undirbýr fundi Norrænu ráðherranefndarinnar um dómsmál (MR-JUST).
  Til stofnunar
  Menningar- og auðlindasvið (KR)
  Menningar- og auðlindasvið samræmir norrænt samstarf á sviði Norrænu ráðherranefndarinnar um menningu (MR-K): lista- og menningarverkefni, fjölmiðlar og norrænu húsin; samstarfsráðherranna (MR-SAM): málefni barna og ungmenna (Norræna barna- og ungmennanefndin); Norrænu ráðherranefndarinnar um jafnréttismál og LGBTI (MR-JÄM): jafnréttismál og LGBTI; Norrænu ráðherranefndarinnar um fiskveiðar og fiskeldi, landbúnað, matvæli og skógrækt (MR-FJLS): fiskveiðar og fiskeldi, landbúnaður, matvæli, skógrækt og ný norræn matargerð.
  Til stofnunar
  Deild þekkingar og velferðar (KV)
  Þekkingar- og velferðardeildin vinnur að málum sem tengjast menntun, rannsóknum og félagsmálum, þar á meðal heilbrigðis- og velferðarmálum. Hún vinnur einnig með atvinnumál. Deildin hefur yfirumsjón með norrænu tungumálasamstarfi og annast þverfaglegt samstarf um aðlögunarmál fyrir hönd samstarfsráðherranna.
  Til stofnunar
  Deild hagvaxtar og loftslagsmála (VK)
  Deild hagvaxtar og loftslagsmála samræmir norrænt samstarf á sviði atvinnu-, orku- og byggðamála (MR-VÆKST), umhverfismála (MR-MK), stafvæðingar (MR-DIGITAL) og efnahags- og fjármálastefnu (MR-FINANS).
  Til stofnunar
  Skrifstofa framkvæmdastjórans (NMR)
  Stjórnsýslu- og mannauðssvið
  Stjórnsýslu- og mannauðssvið hefur yfirumsjón með mannaráðningum, starfsmannaþróun, lagalegum málefnum og styrkveitingum. Einnig sér sviðið um þjónustumál hússins, s.s. upplýsingatækni og móttöku og almennan rekstur. Auk stjórnsýslustarfa sér sviðið um skipulag og undirbúning funda Norrænu ráðherranefndarinnar um dómsmál (MR-JUST).
  Til stofnunar
  Upplýsingasvið (KOMM)
  Á sviðinu starfa auk deildarstjórans, upplýsingaráðgjafar, vefstarfsmenn, túlkar, þýðendur, útgáfustarfsmenn, skrifstofufólk, verkefnaráðnir starfsmenn og námsmenn í hlutastörfum. Störf þeirra felst í samskiptum og upplýsingagjöf fyrir Norðurlandaráð og Norrænu ráðherranefndina jafnt til skamms sem og langs tíma.
  Til stofnunar
  Útgáfudeildin
  Útgáfudeildin er forlag skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar. Árlega koma út um 200 rit. Í hluta ritanna er greint frá niðurstöðum rannsóknaverkefna sem fjármögnuð eru að hluta eða öllu leyti af Norrænu ráðherranefndinni, hluti ritanna á uppruna sinn á skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar en það eru til dæmis stefnumótanir, aðgerðaáætlanir og greiningar. Útgáfudeildin veitir ráðgjöf um hvort tveggja útgáfu og hönnunarstaðla Norrænu ráðherranefndarinnar. Hægt er að hlaða öllum ritum ókeypis niður á www.norden.org/NordPub.
  Til stofnunar
  Túlkunar- og þýðingasvið

  Túlkunar- og þýðingasvið (Tolk) hefur meginumsjón með þýðingum og túlkun fyrir Norrænu ráðherranefndina og Norðurlandaráð. Á sviðinu starfa fjórir ráðgjafar og einn verkefnastjóri.

  Til stofnunar
  Vefdeildin
  Vefritstjórnin ber ábyrgð á stafrænni stefnumótun og daglegum rekstri og þróun vefsvæðisins www.norden.org, samfélagsmiðlum og myndskeiðum. Ritstjórnina skipa vefstjóri, vefráðgjafi, þróunarstjóri vefsins og þrír nemendur. Ef spurningar vakna varðandi vefsvæðið má leita til ritstjórnarinnar í gegnum webredaktionen@norden.org
  Til stofnunar
  Eystrasaltsskrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar
  Skrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar í Eistlandi
  Eitt mikilvægasta verkefni skrifstofunnar er að fylgjast með nýjustu straumum og koma auga á sóknarfæri í samstarfi Eistlands og Norðurlandanna, m.a. gegnum skoðanaskipti við norræna fulltrúa, sem skrifstofan hefur náið samstarf við. Skrifstofan er einnig fulltrúi „þess norræna“ á breiðum vettvangi og stuðlar að auknu norrænu samstarfi í Eistlandi.
  Til stofnunar
  Upplýsingaskrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnari í Lettlandi
  Upplýsingaskrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar í Lettlandi heyrir undir Norrænu ráðherranefndina. Meginverkefni skrifstofunnar að að efla og auka samstarf Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjann í Lettlandi.. Skrifstofan er í nánu samstarfi við sendifulltrúa Norðurlandanna í Lettlandi og stendur fyrir sameiginlegum norrænum viðburðum, auk þess að fylgjast með stefnum, straumum og tækifærum sem felast í samstarfinu.
  Til stofnunar
  Upplýsingaskrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar í Litháen
  Eitt mikilvægasta verkefni skrifstofunnar er fylgjast með og finna nýjar leiðir til samstarfs Litháen og Norðurlandanna, starfið er unnið í samstarfi við norræna fulltrúa, sem skrifstofan hefur náið samstarf við. Skrifstofan stuðlar einnig að kynningum á því sem er "norrænt" og að því að auka norrænt samstarf við Litháen
  Til stofnunar