Nordisk handicapsamarbejde

Handicap rullestol sport
Fotograf
Audi Nissen
Det nordiske handicapsamarbejde bidrager til inklusion af handicappede gennem en styrket nordisk videnudveksling og et tæt samarbejde vedrørende handicappolitik. Der findes blandt andet et rådgivende organ og en handlingsplan, som har tre fokusområder: Menneskerettigheder, Bæredygtig udvikling og Fri bevægelighed.

Principperne for velfærdssamfundet i Norden handler om, at alle medborgere skal have de samme forudsætninger for lige muligheder og tryghed – uanset køn, etnisk oprindelse, religion, overbevisning, funktionsevne, alder eller seksuel orientering. Alle har i kraft af deres sociale rettigheder lige adgang til sundhedssystem, sociale ydelser, uddannelse, kultur og arbejdsliv. Ingen skal lades udenfor.

Menneskerettigheder og deltagelse er gennemgående principper i det nordiske handicapsamarbejde. I Norden efterstræber landene en bæredygtig samfundsudvikling, som er baseret på de nordiske borgeres muligheder for at være frie individer og realisere sig selv. Et vigtigt princip er, at handicappede skal involveres i politik, der vedrører dem. Dialog mellan offentliga och civilsamhällsorganisationer är avgörande.

Det nordiske handicapsamarbejde finder primært sted gennem Nordisk program for samarbejde om handicap, Rådet for nordisk samarbejde om handicap (Handicaprådet, som er et rådgivende organ for hele det officielle nordiske handicapsamarbejde), støtteordningen for handicaporganisationers nordiske samarbejde og den nordiske døvblindevirksomhed.

Det nordiske handicapsamarbejde skaber nytte for landene ved at supplere og styrke de igangværende nationale processer, der skal fremme inklusion på alle områder i samfundet.

Integration af handicapperspektivet på forskellige politiske områder kræver tværsektorielt samarbejde. Nordisk Ministerråd arbejder systematisk med at styrke handicapperspektivet på alle relevante politiske områder. Arbejdet med at integrere handicapperspektiver i det nordiske regeringssamarbejde handler om bevidstliggørelse, integrering og opfølgning på handicapperspektiver på de politiske områder samt i det interne arbejde med tilgængelighed på Nordisk Ministerråds sekretariat og i dets institutioner.

Links

Nordisk Ministerråds handlingsplan for Vision 2030

Handlingsplanen beskriver, hvordan Nordisk Ministerråd skal arbejde for at opnå visionens mål gennem en række initiativer, som er knyttet til visionens tre strategiske prioriteringer: et grønt Norden, et konkurrencedygtigt Norden og et socialt bæredygtigt Norden. Til de strategiske prioriteringer er der desuden knyttet 12 mål. De strategiske prioriteringer og målene fungerer som rettesnor for alt arbejde i Nordisk Ministerråd i de kommende fire år. Handlingsplanen er delt op i 12 dele, som er knyttet til de 12 mål.