Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2022-2024

Evighedsfjorden ved Maniitsoq
Fotograf
Kitte Witting
Nordisk ministerråds nye arktiske samarbejdsprogram trådte i kraft 1. januar 2022, og er gældende frem til 31. december 2024.
Programmets fokus er at bidrage til en bæredygtig udvikling i Arktis. Arktis er en region, som på én og samme tid skal bevares og udvikles. Programmet har derfor som ambition at skabe bevidst, systematisk og kontinuerligt samarbejde og derigennem at bidrage til en udvikling, som bygger på fred, stabilitet, beskyttelse, vækst og velstand.

Programmets mål

Det nye arktiske samarbejdsprogram, Et bæredygtigt Arktis, lægger op til et øget fokus på bæredygtig udvikling i den Arktiske region. Samarbejdsprogrammer og aktiviteter i regi af Nordisk Ministerråd bidrager til at opfylde Vores vision 2030, om at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region inden 2030. Arktisk samarbejdsprogram bidrager til at opnå de tre strategiske prioriteringer om et grønt Norden, et konkurrencedygtigt Norden og et socialt bæredygtigt Norden, og at opnå de 12 mål i handlingsplanen for 2021–2024.

 

Nordisk Ministerråd arbejder med Agenda 2030 og de 17 bæredygtighedsmål som en del af visionen. I det arktiske samarbejdsprogram 2022-2024 er bæredygtighedsmålene styrende for arbejdet, hvilket afspejles i prioriteterne nedenfor.

 

Prioriteterne tager udgangspunkt i udvikling i relation til 

  • Planeten/miljø (PLANET)
  • Befolkningen (PEOPLE(S))
  • Vækst og velstand (PROSPERITY)
  • Der sættes et særskilt fokus på at facilitere denne udvikling gennem samarbejde og partnerskaber (PARTNERSHIPS).

 

Det arktiske samarbejdsprogram skal også ses i sammenhæng med Nordisk Ministerråds tværgående strategier angående ligestilling samt børn og unge.

Programmets budget

Budgettet for Arktisk samarbejdsprogram består af to overordnede dele.

  1. En politisk prioriteret del, der giver landene prærogativ og en mulighed for at igangsætte højt politisk prioriterede projekter, initiativer og/eller aktiviteter inden for rammerne af programmet
  2. En ansøgningsdel, der er åben for alle ansøgere, der imødekommer programmets målsætninger og opfylder de til enhver tid givne kriterier. 

Ansøgninger om støtte

Ansøgningsprocessen administreres af den nordiske kulturinstitution Nordens Institution i Grønland (NAPA). Midlerne uddeles på baggrund af Nordisk Ministerråds forslag og medlemslandenes rekommandationer. Landenes rekommandationer gives af Nordisk Rådgivningskomité for Arktis (NRKA).

Links