Indhold

  03.09.04 | Deklaration

  Ministerdeklaration om bæredygtig turisme i Arktis

  Ministerdeklaration om bæredygtig turisme i Arktis

  03.01.20 | Information

  Om det Nordiske samarbejde om Arktis

  En stor del af de nordiske land- og havområder ligger i den arktiske region. Norden er derfor stærkt engageret i spørgsmål der vedrører dette unikke og barske, men også sårbare område. De nordiske lande samarbejder om at forbedre levevilkårene for befolkningerne i de nordlige områder og...

  22.02.22 | Nyhed

  Nordisk Råd og EU-parlamentet holdt deres første formelle møde

  Nordisk Råd og Europa-Parlamentet har afholdt et todagesmøde i Helsingfors. På dagsordenen var blandt andet cybersikkerhed, Arktis og klimaspørgsmål. Mødet var det første efter de to organisationers etablering af formelle relationer med hinanden.

  01.11.21 | Nyhed

  Øget fokus på bæredygtig udvikling i nyt nordisk program for Arktis

  Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram 2022-2024 er blevet vedtaget på Nordisk Råds session i København. Med titlen Et bæredygtigt Arktis, lægger programmet op til øget fokus på bæredygtig udvikling i regionen.