10 nordiske højdepunkter fra COP26

16.12.21 | Nyhed
COP26 Helsinki
Photographer
Seppo Samuli

Fra eventen “We have a dream – Solutions and demands by young people” arrangeret af Nordisk Råd i Nordic HUB i Helsingfors. 

Fra Grønlands tilslutning til Parisaftalen til debatter om kønsbalanceret klimapolitik og offentliggørelsen af den nye klimainvesteringskoalition (Climate Investment Coalition) med adgang til 115 mia. euro. Se et udpluk af højdepunkter fra den nordiske pavillon på det nyligt overståede klimatopmøde i Glasgow.

For sjette gang i træk talte Norden med en stærk stemme på FN’s klimatopmøde. Et to uger langt program samlede partnere fra hele verden – herunder repræsentanter fra FN-agenturer, skotske regeringsmyndigheder samt nordiske regeringer og institutioner – som samarbejdede om klimaudfordringer.

I år skabte man en bagdør til klimatopmødet via en tvillingepavillon i Helsingfors, hvor der blev arrangeret et væld af lokale klimaevents, som supplerede hovedpavillonen i Glasgow. De to pavilloner viste sig at nå ud til et bredt publikum med mere end 100 events, 3.000 besøgende på pavillonen i Glasgow og næsten to millioner visninger af vores livestreams på tværs af alle kanaler.

Daglige briefinger og skelsættende offentliggørelser

1. Et centralt punkt på programmet var de daglige frokostbriefinger med nordiske klimaforhandlere og andre eksperter. De gav et indblik i, hvordan det gik i forhandlingerne, og en fornemmelse af, hvor kompliceret klimapolitik kan være.

2. Pavillonen fungerede også som platform for offentliggørelsen af flere konkrete klimatiltag. Den allerførste dag på klimatopmødet annoncerede Grønlands landsstyreformand Mute B. Egede, at Grønland efter flere års drøftelser nu tilslutter sig Parisaftalen.

Nordic Talks

3. Debatserien Nordic Talks, som har til formål at skabe dialog på tværs af kontinenter, deltog i Glasgow. Med overskriften “Inspire to Act – Act to inspire” fungerede konceptet og podcasten som et perfekt supplement til pavillonen. Dialogen på COP26 spændte over et bredt udvalg af emner fra nordisk klimalederskab til grønne og beboelige byer i Afrika.

Økonomi – en central udfordring

På COP26 blev der fokuseret meget på finansiering af nye klimatiltag og kompensation for de tab og skader, der allerede er opstået, især i de mest sårbare lande. På den nordiske pavillon blev der lanceret to store initiativer, der har til formål at fremme klimafinansiering.

4. De nordiske statsministre offentliggjorde et initiativ fra nordiske og britiske pensionsfonde, som frem mod 2030 vil investere 115 milliarder euro i klima og ren energi som en del af klimainvesteringskoalitionen. Det er et fremragende eksempel på, hvor stor betydning offentligt-private partnerskaber har for at sætte fart på klimahandlingerne. Nordisk Ministerråd yder direkte støtte til initiativet i form af finansiering med det formål at skaffe flere bidragydere.

5. Det er dyrt at overvåge effekterne af klimaforandringerne, og World Meteorological Organization lancerede i samarbejde med FN’s Miljøprogram (UNEP) og FN’s Udviklingsprogram (UNDP) en ny finansieringsmekanisme, som får stor opbakning fra flere af de nordiske lande, som skal forbedre overvågningen af ekstreme vejrforhold i de mest sårbare lande i verden.

De centrale aspekter af programmet var et stærkt fokus på bidrag fra unge eksperter og mainstreaming af køns- og ligestillingsperspektivet i det overordnede rammeværk for bæredygtig udvikling.

Køn og græsrødder

6. Kønsligestilling er højt prioriteret i Norden. Det kom til udtryk på COP26’s Gender Day i form af en debat om resultaterne af en ny undersøgelse støttet af Nordisk Arbejdsgruppe for Klima og Luft (NKL), som handler om, hvordan man sikrer større ligestilling mellem kønnene i klimapolitik.

7. Et overordnet højdepunkt på klimatopmødet var de unge eksperters og aktivisters store engagement. Det skinnede igennem på Nordisk Råds event ”We have a dream – Solutions and demands by young people”, hvor Nordic Youth Biodiversity Network præsenterede et ”position paper” baseret¨på svar fra 3.000 personer, som var blevet indsendt til de nordiske regeringer.

Naturbaserede løsninger og bæredygtige livsstile

Klimakrisen kræver, at vi tager vores levevis og anvendelse af naturens ressourcer op til fornyet overvejelse. På COP26 blev der lanceret to nye, nordiske programmer med dette formål.

8. En stor del af den grønne omstilling foregår ude i de private hjem, og Norden har lang vej igen, når det gælder bæredygtigt forbrug. Programmet “Sustainable Lifestyle” er et tværsektorielt initiativ, der har som mål at hjælpe folk med at træffe bedre grønne valg og tage deres forbrug op til fornyet overvejelse.

9.   Forbedringer af naturlige kulstofdræn såsom have, skove og tørvemoser kan have en enorm, positiv indvirkning på klimaforandringer og biodiversitet. På COP26 præsenterede programmet “The Nature-Based Solutions Vision 2030 Project” 8 casestudies og 10 politiske muligheder fra de nordiske lande og kom med overbevisende argumenter for, at naturbaserede løsninger er vejen frem.

10. Midtvejs i COP26 satte Nordic Climate Action Talk Show spotlight på nogle af de centrale udfordringer, vi står over for, med særligt fokus på netop den grønne omstilling, bæredygtige fødevaresystemer og kulturlivets enorme potentiale som forandringsskaber i forhold til at til at anspore til klimahandling. Klimakommunikationens rolle blev også drøftet med kommunikationscheferne fra FN’s Klimakonvention (UNFCCC) og FN’s Klimapanel (IPCC).

Det var så vores 10 højdepunkter. Hvis du vil se alle de nordiske events fra COP26, kan du få adgang til dem via vores distributionspartner We Don’t Have Time, som er verdens største sociale medie-netværk for klimaudfordringer:

I 2019 underskrev de nordiske statsministre en erklæring, hvis formål var at gøre Norden til verdens mest bæredygtige region i 2030. Et led i denne vision er at engagere sig på den internationale klimaarena. Man kan næppe tænke sig en bedre arena end FN’s klimatopmøde, COP26, som fandt sted den 1.-12. november i Glasgow.