Nye nordiske ernæringsanbefalinger i 2022: Deltag i arbejdet

08.10.19 | Nyhed
Frugt og grønt
Fotograf
Yadid Levy/Norden.org
Nu inviteres eksperter i og uden for Norden til at deltage i et åbent samarbejde om at opdatere 2022-udgaven af de nordiske ernæringsanbefalinger. Anbefalingerne danner grundlaget for alle de nordiske landes ernæringspolitik og nationale kostråd. Du kan komme med forslag til temaer og næringsstoffer, hvor der er behov for en ny gennemgang af litteraturen, men også ansøge om at blive nævnt som videnskabelig ekspert eller komme med kommentarer undervejs i projektet.

Ernæringsanbefalingerne beskriver, hvilke fødevarer der gavner helbredet. De anbefaler indtagelse af næringsstoffer med henblik på at forbedre kosten og kommer med råd om fysisk aktivitet for forbrugere og offentlige institutioner. Anbefalingerne ligger også til grund for det nordiske kostværktøj Nøglehulsmærket samt offentligt-private partnerskaber såsom det danske Fuldkornsmærket og det finske Hjärtmärket. Mærkningen giver forbrugerne råd om sunde valg og fødeproducenter vejledning om bedre produktudvikling.

Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki siger, at madens betydning for vores sundhed og kloden, som vi bor på, bliver diskuteret som aldrig før.

– De nordiske indbyggere og fødevareproducenter forventer, at myndighederne udsender faktabaserede anbefalinger, som er til gavn for alle. Derfor indleder vi nu en åben proces, der skal danne grundlag for de nordiske landes ernæringspolitik, som skal fremme sunde og bæredygtige kostvaner i de kommende år, siger Lehtomäki. Hun understreger, at statsministrene ønsker et stærkere nordisk samarbejde på klimaområdet.

– Arbejdet med de nordiske ernæringsanbefalinger bidrager derfor også til visionen om, at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region.

Arbejdet med de nordiske ernæringsanbefalinger bidrager derfor også til visionen om, at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region.

Paula Lehtomäki, generalsekretær i Nordisk Ministerråd

Videnskabelig og bæredygtig

De nordiske ernæringsanbefalinger blev publiceret for første gang i 1980, og den internationale interesse er stor. De nuværende anbefalinger blev publiceret i 2012 og er hidtil blevet downloadet mere end 100.000 gange af beslutningstagere, forskere og studerende over hele verden. Nyere forskningsresultater og en bedre forståelse af bæredygtigt fødevareforbrug og -produktion indebærer, at der nu er behov for en tidssvarende videnskabelig vurdering og opdatering.

– Det er et enorm arbejde, der nu sættes i gang, siger Henriette Øien, som er afdelingsleder i det norske Helsedirektoratet. Hun leder styregruppen for Nordic Nutrition Recommendations (NNR) 2022.

 Der kommer hele tiden ny forskning om mad og sundhed, og det er vigtigere end nogensinde at foretage en systematisk gennemgang af det videnskabelige grundlag på ernæringsområdet, siger Øien.

Udfordringen for Norden er at sikre bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion, som det er beskrevet i FN’s verdensmål nummer 12. Fokus på sammenhængene mellem kost og bæredygtighed vil derfor blive tydeligere i de nye anbefalinger, og det samme gælder vigtigheden af at opretholde en sund kropsvægt og for overvægtige at tabe sig.

Tillid, åbenhed og samarbejde

Den nye udgave af de nordiske ernæringsanbefalinger vil være resultatet af mere end hundrede eksperters samarbejde. Projektleder for arbejdet er Rune Blomhoff, som er professor ved Universitetet i Oslo. Hvert af de nordiske lande har to repræsentanter i arbejdsgruppen og en repræsentant i styregruppen. Eksperter i og uden for Norden skal gennemgå den aktuelle forskning på kostområdet. Samarbejdet skal være baseret på åbenhed og videnskabelighed, og det skal fremgå tydeligt, at konklusioner og resultater bygger på et solidt videnskabeligt fundament.

Processen skal være åben, og al korrespondance foregår på et offentligt websted, så man kan se, hvem der mener hvad.

– Åbenhed om hvordan vi arbejder med det videnskabelige grundlag for de kostråd, vi giver til befolkningen, er vigtig for tilliden til de råd, vi kommer med, siger Øien.

Åben høring – giv din mening til kende!

Første skridt i arbejdet er at afgrænse og identificere temaer og næringsstoffer, hvor der er behov for en ny og omfattende systematisk gennemgang af litteraturen.  Frem til 1. november 2019 er det muligt at komme med forslag til temaer baseret på relevans, nye sundhedsudfordringer og ny viden. 

Arbejdet er baseret på, at forskere i og uden for Norden engagerer sig i projektet som eksperter. Eksperter opfordres derfor til at ansøge om at blive nævnt som videnskabelige eksperter i samarbejdet inden 1. november. Arbejdet indebærer systematisk gennemgang af litteratur samt at skrive og gennemgå kapitlerne.

FAKTA OM NNR

De nordiske ernæringsanbefalinger (NNR) udgør det videnskabelige grundlag for de nationale ernæringsanbefalinger og fødevarebaserede retningslinjer for kost i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Det internationale samarbejde mellem de fem nordiske lande har resulteret i de fem foregående udgaver af NNR.