Michael Tetzschner, Nordisk Råds præsident 2018

02.11.17 | Nyhed
Michael Tetzschner
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Michael Tetzschner er vokset op i Oslo, men han er født i København. Han repræsenterer partiet Høyre og har siddet i Stortinget siden den 1. oktober 2009. Han har været medlem af Nordisk Råd siden.

Michael Tetzschner er i dag ordfører for den norske delegation i Nordisk Råd og viceordfører i Den Konservative Gruppe. Han er uddannet jurist og voldgiftsdommer. Vicepræsident bliver Martin Kolberg fra Den Socialdemokratiske Gruppe.

Den nye præsident og vicepræsident indsættes først ved årsskiftet.

Under det norske præsidentskab i 2018 fortsætter arbejdet med at nedbryde grænsehindringer mellem de nordiske lande og at øge den nordiske nytte for 26 millioner indbyggere. Det norske præsidentskab vil i 2018 især prioritere at styrke det nordiske samarbejde inden for sundhed, uddannelse, havområder og forsvar. Med et stærkt nordisk samarbejde inden for blandt andet sundhedsteknologi, integration, havmiljø og forsvar vil vi sikre bæredygtige, stabile og trygge nordiske samfund – også i fremtiden.