Michael Tetzschner, Nordisk råds president 2018

02.11.17 | Nyhet
Michael Tetzschner
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Michael Tetzschner er i nordisk ånd oppvokst i Oslo, men er født i København. Han representerer partiet Høyre og har sittet på stortinget siden 1. oktober 2009. Han har vært medlem av Nordisk råd siden den gang

Michael Tetzschner er i dag leder av den norske delegasjonen til Nordisk råd og nestleder i Den konservative gruppen.Han er utdannet jurist og voldgiftsdommer. Som visepresident får Tetzschner med seg Martin Kolberg fra Den sosialdemokratiske gruppen.

Den nye presidenten og visepresidenten overtar først ved årskiftet.

Under Norges presidentskap i 2018 fortsetter arbeidet med å rive ned grensehindre mellom de nordiske landene og forsatt øke den nordiske nytten for 26 millioner innbyggere. Det norske presidentskapet vil i 2018 særlig prioritere å styrke nordisk samarbeid innen helse, utdanning, hav og forsvar. Med et sterkt nordisk samarbeid i blant annet helseteknologi, integrering, havmiljø og forsvar vil vi sikre bærekraftige, stabile og trygge nordiske samfunn, også i framtiden.