Natos generalsekretær er gjest på Nordisk råds sesjon

07.09.21 | Nyhet
Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg
Photographer
NATO
Forsvarssamarbeid har blitt en stadig mer sentral del av det nordiske samarbeidet. Det blir også et av temaene som tas opp og debatteres på Nordisk råds sesjon i København i november, der Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er gjestetaler. Han holder et innlegg på sesjonen 3. november.

Nordisk råds president Bertel Haarder regner med at generalsekretærens tale vil inspirere til en livlig debatt om behovet for ytterligere fokus på felles nordiske sikkerhets- og krisestrategier.

På rådspresidiets septembermøte ble flere saker med direkte tilknytning til kriseberedskap diskutert. Presidenten konstaterer at dette er snarere regelen enn unntaket nå. 

Han understreker at det har stor symbolsk betydning at Natos generalsekretær taler i Nordisk råd.

– Under den kalde krigen hadde det vært utenkelig å diskutere forsvarspolitikk og invitere Natos generalsekretær til Nordisk råd, sier Bertel Haarder. Men forsvarssamarbeidets betydning har vokst. I dag er det nordiske forsvarssamarbeidet organisert i Nordefco. Nord-Atlanteren og Arktis har fått større betydning i samarbeidet vårt, med tanke på både miljø, trafikk og ikke minst sikkerhet. Det blir spennende å høre Jens Stoltenbergs tanker.

Nordisk råds visepresident, Annette Lind, er også forventningsfull.

– Det nordiske samarbeidet skaper verdi for landene og bygger på våre felles verdier. Når verden brenner, må Norden utnytte sin globale posisjon og være et forbilde. Jeg ser derfor fram til at Nordisk råd får mulighet for å diskutere forsvars- og sikkerhetspolitikk med Natos generalsekretær på sesjonen i København, sier Annette Lind.

Som tidligere statsminister i Norge har Stoltenberg selvfølgelig dyptgående kunnskap om Norden og forholdene som råder i regionen vår.

– Norden som region kjennetegnes av fred og stabilitet, sier generalsekretær Stoltenberg. – Nato er en medvirkende årsak til det, sammen med våre allierte og våre nære samarbeidspartnere.

Covid-19 har økt interessen for krisesamarbeid

– Koronapandemien har gjort oss enda mer oppmerksomme enn før på at vi virkelig har grunn til å effektivisere vår felles kriseberedskap, understreker Nordisk råds president. – Neste krise kan se helt annerledes ut enn denne, og det er innlysende at vi har bedre forutsetninger for å håndtere problemene som oppstår hvis vi handler i fellesskap.

– Nordisk råd kom til enighet om en samfunnssikkerhetsstrategi i 2019, og siden da har vi jobbet hardt for at forslagene som inngår i den, skal implementeres, konstaterer Bertel Haarder. – På presidiemøtet ble for eksempel tanken om et felles nordisk kriseberedskapslager diskutert. Det er et forslag som er helt i tråd med tankene i strategien.

 

 

Budsjettforhandlinger mellom Nordisk råd og Nordisk ministerråd

På presidiemøtet behandlet man også forhandlingene som pågår mellom Nordisk råd og Nordisk ministerråd om budsjettet for 2022. Nordisk råd motsetter seg blant annet nedskjæringene i kultur- og utdanningspostene. Det endelige budsjettforslaget legges fram for Nordisk råd på sesjonen i november.