Norden stiller skarpt på bæredygtigt forbrug og produktion under High-level Political Forum i New York

05.07.18 | Nyhed
Nordiska ungdomsdelegater med på HLPF 2018 i New York
Hvordan har Norden udnyttet sine udfordringer inden for bæredygtigt forbrug og produktion til at udvikle politiske løsninger, som fremmer de globale bæredygtighedsmål? I forbindelse med FN’s High-level Political Forum i New York inviterer de nordiske lande til debat om og samskabelse af løsninger til mere bæredygtige måder at leve på.

HLPF tager hvert år temperaturen på verdens fremgang i forhold til Agenda 2030 og de 17 globale mål for bæredygtig udvikling. Denne gang møder de nordiske lande op med to events om bæredygtigt forbrug og produktion med fokus på bæredygtige urbane løsninger, bæredygtige fødevaresystemers forandringskraft og de unges rolle i forandringsprocessen. Ved at samle førende internationale aktører og visionære personer kan man sætte spotlight på, hvordan vi skal nå frem til et ansvarligt forbrug og en ansvarlig produktion på de 12 år, som vi har at gøre godt med frem mod 2030.

Den 13. juli inviterer eventen Generation 2030 – the Nordic Region accepting the challenges of SDG12 til diskussion om nordiske og internationale politiske løsninger i skæringspunktet mellem bæredygtighedsmål 11 og 12 (Bæredygtigt forbrug og produktion samt Bæredygtige byer). De unges rolle har en central placering i eventen, som er med i forummets officielle eventkalender.

Den 16. juli sættes der særligt fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer og forbrugerorienteret fødevarepolitik, som kan forandre forbrugernes adfærd. Verdenskendte kokke, repræsentanter fra Verdensbanken, Bill & Melinda Gates stiftelse samt nordiske ministre og regeringsrepræsentanter mødes til en diskussions- og samskabelsesmiddag, hvor Nordens bedste ingredienser til bæredygtigt fødevareforbrug præsenteres.

HLPF tager hvert år temperaturen på verdens fremgang i forhold til Agenda 2030 og de 17 globale mål for bæredygtig udvikling. Årets tema er omstillingen til bæredygtige og modstandsdygtige samfund.

De nordiske regeringer er fælles værter for begge events i forbindelse med forummet under ledelse af Sverige, som har formandskabet for Nordisk Ministerråd i år. Du kan følge den nordiske tilstedeværelse på HLPF 2018 digitalt på #Generation2030 og #NordicSolutions.