Nordiska grepp på hållbar konsumtion och produktion i New York

05.07.18 | Nyhet
Nordiska ungdomsdelegater med på HLPF 2018 i New York
Hur har Norden använt sina utmaningar inom hållbar konsumtion och produktion till att utveckla policylösningar som stöder de globala hållbarhetsmålen? Under FN:s High-level Political Forum i New York bjuder de nordiska länderna in till debatt om och medskapande av lösningar för mer hållbara livsstilar.

HLPF stämmer årligen av världens framsteg i förhållande till Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Denna gång möter de nordiska länderna möter upp med två evenemang om hållbar konsumtion och produktion, vinklade på hållbara urbana lösningar, förändringskraften i hållbara matsystem och ungdomens roll i förändringen. Genom att samla ledande internationella aktörer och visionärer kommer ett angeläget fokus att sättas på hur en ansvarsfull konsumtion och produktion kan uppnås, med endast tolv år kvar till 2030.

Den 13 juli bjuder evenemanget Generation 2030 – the Nordic Region accepting the challenges of SDG12 in till diskussion om nordiska och internationella policylösningar för att nå hållbarhetsmål 12, med en stark koppling till mål 11 om hållbara städer eftersom det är avgörande att städerna går med i kampen för en hållbar konsumtion och produktion. Vid evenemanget lanseras Nordiska ministerrådets statusrapport över arbetet med SDG12 i de nordiska länderna. Den cirkulära ekonomin och ungdomens roll är centrala element i evenemanget, som ingår i forumets officiella evenemangskalender.

Den 16 juli riktas sökljuset in specifikt på framtidens hållbara mat och konsumentnära matpolicys som har potential att skifta beteenden. Världskända kockar, representanter för Världsbanken, Bill & Melinda Gates stiftelse samt nordiska ministrar och regeringsrepresentanter samlas till en medskapande diskussionsmiddag där Nordens främsta ingredienser för hållbar matkonsumtion presenteras.

Temat för årets High-level Political Forum är övergången till hållbara och motståndskraftiga samhällen. De nordiska regeringarna står gemensamt värd för de båda evenemangen under forumet, under ledning av Sverige som i år är ordförande i Nordiska ministerrådet. Följ den nordiska närvaron under HLPF 2018 digitalt på #Generation2030 och #NordicSolutions.