Nordiske grep på bærekraftig forbruk og produksjon i New York

05.07.18 | Nyhet
Nordiska ungdomsdelegater med på HLPF 2018 i New York
Hvordan har Norden brukt sine utfordringer innenfor bærekraftig forbruk og produksjon til å utvikle policyløsninger som støtter de globale bærekraftmålene? På FNs høynivåmøte HLPF i New York inviterer de nordiske landene til debatt om og felles bidrag til løsninger for mer bærekraftige livsstiler.

HLPF vurderer årlig verdens framskritt i forhold til Agenda 2030 og de 17 globale målene for bærekraftig utvikling. Denne gangen møter de nordiske landene med to arrangementer om bærekraftig forbruk og produksjon, vinklet mot bærekraftige urbane løsninger, forandringskraften i bærekraftige matsystemer og ungdommens rolle i endringene. Ved å samle ledende internasjonale aktører og visjonære, vil man fokusere på hvordan ansvarlig forbruk og produksjon kan oppnås, med bare tolv år igjen til 2030.

Den 13. juli inviterer arrangementet Generation 2030 – the Nordic Region accepting the challenges of SDG12 til diskusjon om nordiske og internasjonale policyløsninger for å nå bærekraftmål 12, med en sterk kobling til mål 11 om bærekraftige byer, ettersom det er avgjørende at byene blir med i kampen for bærekraftig forbruk og produksjon. På arrangementet lanseres Nordisk ministerråd statusrapport over arbeidet med SDG12 i de nordiske landene. Den sirkulære økonomien og ungdommens rolle er sentrale i arrangementet, som inngår i forumets offisielle arrangementskalender.

16. juli settes søkelyset spesifikt på framtidens bærekraftige mat og forbrukernære matpolicyer som har potensial til å endre folks atferd. Verdenskjente kokker, representanter for Verdensbanken, Bill & Melinda Gates’ stiftelse samt nordiske ministre og regjeringsrepresentanter samles til en medskapende diskusjonsmiddag der Nordens fremste ingredienser til bærekraftig matforbruk blir presentert.

HLPF vurderer årlig verdens framskritt i forhold til Agenda 2030 og de 17 globale målene for bærekraftig utvikling. Årets tema er overgangen til bærekraftige og motstandsdyktige samfunn.

De nordiske regjeringene er sammen om å være vertskap for begge arrangementene på forumet, under ledelse av Sverige, som har formannskapet i Nordisk ministerråd. Følg den nordiske tilstedeværelsen på HLPF 2018 digitalt på #Generation2030 og #NordicSolutions.