Udvalg: Genovervej uholdbare besparelser på kultur og uddannelse!

29.06.22 | Nyhed
Island UKK
Fotograf
norden.org

Udvalget besøgte nationalparken Þingvellir, som UNESCO har udvalgt til verdensarv. Her holdt islændingene deres første rigsmøde, Altinget.

De nordiske samarbejdsministre bør genoverveje deres beslutning om at finansiere grønne satsninger med midler fra kultur- og uddannelsessektorerne, for de er afgørende i arbejdet med at realisere visionen om Norden som verdens mest bæredygtige og integrerede region 2030. Det er budskabet i en fælles udtalelse fra Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden.

 

 

Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden har på sit møde den 28. juni 2022 diskuteret Nordisk Ministerråds budgetforslag for 2023 og de foreslåede besparelser på kulturområdet samt uddannelses- og forskningsområdet.

 

Et enigt udvalg opfordrer de nordiske samarbejdsministre til at genoverveje deres beslutning om at finansiere grønne satsninger med midler fra kultur- og uddannelsessektorerne.

 

Kultur, uddannelse og forskning er uundgåelige bestanddele, når det gælder realiseringen af statsministrenes vision om Norden som ikke blot verdens mest bæredygtige region, men også den mest integrerede region i 2030.

 

At gennemføre besparelser på disse områder er uigennemtænkt, urimeligt og uholdbart.

 

Tværtimod er behovet for investeringer i kultur, uddannelse og forskning steget som følge af pandemien. 

 

Blandt andet er konsekvenserne af at standse bevillingerne til Orkester Norden, Nordisk litteraturuge, Nordisk debutantseminar på Biskops Arnö og Nordisk Panorama ødelæggende for både aktørerne og det nordiske publikum.

 

Udvalget ser nu frem til de kommende dialoger med de nordiske uddannelsesministre og de nordiske kulturministre om budgetkompromisset mellem Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, som giver kultursektoren og uddannelses- og forskningssektoren cirka 15 millioner DKK i 2023.

 

Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden.