Utvalg: Revurder uholdbare innsparinger på kultur og utdanning!

29.06.22 | Nyhet
Island UKK
Fotograf
norden.org

Utvalget besøkte nasjonalparken Þingvellir, som Unesco har utpekt til verdensarv, og der islendingene holdt sitt første riksmøte, Alltinget.

De nordiske samarbeidsministrene bør revurdere vedtaket om å finansiere grønne satsinger med midler fra kultur- og utdanningssektoren, ettersom disse er avgjørende for å nå visjonen om Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region 2030. Det er budskapet fra Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur i en felles uttalelse.

 

Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur har på sitt møte 28. juni 2022 diskutert Nordisk ministerråds forslag til budsjett for 2023 og de foreslåtte innsparingene på kulturområdet respektive utdannings- og forskningsområdet.

 

Et samstemt utvalg oppfordrer de nordiske samarbeidsministrene til å revurdere sitt vedtak om å finansiere grønne satsinger med midler fra kultur- og utdanningssektorene.

 

Kultur, utdanning og forskning er uunnværlige bestanddeler når det gjelder å realisere statsministrenes visjon om Norden som ikke bare verdens mest bærekraftige, men også den mest integrerte regionen i 2030.

 

Å foreta innsparinger på disse områdene er ugjennomtenkt, urimelig og uholdbart.

 

Tvert imot har behovet for investeringer i kultur, utdanning og forskning økt som en konsekvens av pandemien.

 

Følgene av blant annet å inndra bevilgningene til Orkester Norden, Nordisk litteraturuke, Nordisk debutantseminar på Biskops Arnö og Nordisk panorama er ødeleggende både for aktørene og den nordiske offentligheten.

 

Utvalget ser nå fram til de kommende dialogene med de nordiske utdanningsministrene og de nordiske kulturministrene om det framforhandlede budsjettkompromisset mellom Nordisk råd og Nordisk ministerråd som gir kultursektoren og utdannings- og forskningssektoren ytterligere ca. 15 millioner DKK for 2023.

 

Nordiska råds utvalg for kunnskap og kultur