Utskott: ompröva ohållbara besparingar på kultur och utbildning!

29.06.22 | Nyhet
Island UKK
Fotograf
norden.org

Utskottet besökte nationalparken Þingvellir som Unesco har utsett till ett världsarv och där islänningarna höll sitt första riksmöte, Alltinget.

De nordiska samarbetsministrarna bör ompröva sitt beslut att finansiera gröna satsningar med medel från kultur- och utbildningssektorerna då dessa är avgörande för att nå visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade regionen 2030. Det är budskapet från Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur i ett gemensamt uttalande.

 

 

Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur har på sitt möte den 28 juni 2022 diskuterat Nordiska ministerrådets förslag till budget för 2023 och de föreslagna besparingarna på kulturområdet respektive utbildnings- och forskningsområdet.

 

Ett enigt utskott uppmanar de nordiska samarbetsministrarna att ompröva sitt beslut att finansiera gröna satsningar med medel från kultur- och utbildningssektorerna.

 

Kultur, utbildning och forskning är oundgängliga beståndsdelar när det gäller att förverkliga statsministrarnas vision om Norden som inte bara världens mest hållbara utan även den mest integrerade regionen 2030.

 

Att göra besparingar på dessa områden är ogenomtänkt, orimligt och ohållbart.

 

Tvärtom så har behovet av investeringar inom kultur, utbildning och forskning ökat som en konsekvens av pandemin. 

 

Följderna av att bland annat helt dra in anslagen till Orkester Norden, Nordisk litteraturvecka, Nordiskt debutantseminarium på Biskops Arnö och Nordisk panorama är förödande både för aktörerna och den nordiska publiken.

 

Utskottet ser nu fram emot de kommande dialogerna med de nordiska utbildningsministrarna och de nordiska kulturministrarna om den framförhandlade budgetkompromissen mellan Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet som ger kultursektorn och utbildnings- och forskningssektorn ytterligare ca 15 miljoner DKK för 2023.

 

Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur