Udvalg vil forbedre mulighederne for nordiske venskabsskoler

02.02.22 | Nyhed
Skola
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Det er brug for bedre rammer og værktøjer for at støtte det nordiske samarbejde på undervisningsområdet. Det mener Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden, som på årets første møde besluttede at gå videre med et forslag om at gøre det lettere at etablere venskabsskoler for at øge udvekslingen mellem de nordiske lande.

Det nordiske fællesskab, sprogforståelsen og kulturen styrkes af et kontinuerligt og langsigtet samarbejde mellem de nordiske lande, og her spiller skolerne og uddannelsesinstitutionerne en vigtig rolle. Det sker på mange forskellige måder, blandt andet på individniveau gennem studier i et andet nordisk land eller gennem udveksling af undervisningsmateriale via eksempelvis Norden i Skolen. Det kan også gøres gennem direkte udveksling og samarbejde med en anden skole i et andet land – en såkaldt venskabsskole – som kan sammenlignes venskabsbyer, som findes i mange kommuner og lande.

– Med dette forslag vil vi arbejde for at lægge pres på ministrene, så de konkretiserer og forbedrer rammerne for, at både de videregående uddannelser og grundskolerne kan etablere langsigtede samarbejder med skoler i andre nordiske lande, siger Camilla Gunell, som er ordfører i Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden.

Uudnyttet potentiale

Netop konceptet for venskabsskolerne har et uudnyttet potentiale og vil kunne øge interessen og det indbyrdes kendskab – ikke mindst blandt de yngre nordboere – hvis forudsætningerne bliver forbedret, mener udvalget. Viceordfører Aron Emilsson fra Nordisk Frihed, som har fremsat forslaget, siger:

– Samarbejdet mellem venskabsskoler er i dag ofte helt afhængigt af ildsjæle, som lægger tid og energi i arbejdet. Vi skal betragte konceptet for venskabsskolerne som langvarige relationer, som opbygges over tid, både mellem elever, lærere og institutioner, og det kræver helt andre rammer, end dem der findes i dag. Det ultimative vil være, at for eksempel et svensk gymnasium har et dansk "venskabsgymnasium", og at man har en tilsvarende model for grundskolen. 

Digitale platforme er vejen frem

Helt konkret betyder forslaget, at der etableres en onlineportal, hvor skoler kan finde andre skoler, som kan blive deres venskabsskoler. På portalen kan man finde enkle regler og rammer for, hvordan et samarbejde mellem venskabsskoler kan se ud.  Formålet med venskabsskoler er at øge udvekslingen af kultur og erfaringer mellem skoler og dermed øge interessen for og kendskabet til andre nordiske lande. Dette vil også øge interessen for at studere og arbejde i et andet nordisk land.

Forslaget skal nu videreudvikles yderligere. Blandt andet skal forskellige relevante aktører høres, og efterfølgende skal der fremlægges en betænkning for udvalget, som skal behandles på det næste udvalgsmøde i slutningen af marts.