Nefnd vill skapa aukin tækifæri fyrir norræna vinaskóla

02.02.22 | Fréttir
Skola
Ljósmyndari
Magnus Fröderberg/norden.org
Þörf er á betri umgjörð og tólum til að styðja við norrænt samstarf á sviði menntamála. Þetta segir norræna þekkingar- og menningarnefndin sem ákvað á fyrsta fundi ársins að fjalla áfram um tillögu um að ýtt verði undir stofnun vinaskóla til að auka samgang á milli norrænu landanna.

Norræn samkennd, tungumálaskilningur og menning nýtur góðs af stöðugu og langvarandi samstarfi norrænu landanna og þar gegna skólar og menntastofnanir veigamiklu hlutverki. Þetta á sér stað með margvíslegum hætti, meðal annars á milli einstaklinga í gegnum nám í öðru norrænu landi eða með skiptum á námsefni, til dæmis í gegnum Norðurlönd í skólanum. Einnig getur þetta gerst í gegnum bein skipti og samstarf við annan skóla í öðru landi, svokallaðan vinaskóla sem líkja má við vinabæi sem þekkjast í mörgum sveitarfélögum og löndum.

„Með þessari tillögu viljum við þrýsta á ráðherrana að útfæra og bæta umgjörð fyrir bæði æðri menntastofnanir og grunnskóla til að koma á langvarandi samstarfi við skóla í öðrum norrænum löndum,“ segir Camilla Gunell, formaður þekkingar- og menningarnefndarinnar.

Óplægður akur

Vannýtt tækifæri eru fólgin í hugmyndinni um vinaskóla og að mati þekkingar- og menningarnefndarinnar gætu þeir aukið áhuga og þekkingu ef aðstæður yrðu bættar, ekki síst á meðal yngstu Norðurlandabúanna. Varaformaður nefndarinnar, Aron Emilsson frá Norrænu frelsi sem flutti tillöguna, segir:

„Samstarf vinaskóla er í dag oft algerlega háð eldhugum sem leggja fram tíma og vinnu. Við þurfum að líta á hugmyndina um vinaskóla sem langvarandi samband sem byggist upp á lengri tíma á milli bæði nemenda, kennara og menntastofnana, og til þess þarf allt aðra umgjörð en þá sem í dag er til staðar. Ákjósanlegt væri til dæmis að sænskur framhaldsskóli gæti átt danskan „vinaframhaldsskóla“ og eins væri farið með grunnskólann.

Vefvettvangur er leiðin fram á við

Tillagan felur í sér að komið verði upp vefvettvangi þar sem skólar geti fundið aðra skóla sem geta orðið vinaskólar þeirra. Á vefvettvangnum verði að finna einfaldar reglur og umgjörð um hvernig samstarf vinaskóla getur litið út. Markmiðið með vinaskólum er að auka miðlun menningar og reynslu á milli skóla og þannig auka áhuga og þekkingu á öðrum norrænum löndum. Með því móti eykst að sama skapi áhuginn á að stunda nám og vinnu í öðru norrænu landi.

Unnið verður áfram með tillöguna, m.a. með því að fá innlegg frá viðeigandi aðilum og verður nefndarálit svo lagt fyrir nefndina til afgreiðslu á næsta fundi hennar í lok mars.