Veiledende merknader til nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester

Information

Publish date
Abstract
Den nordiske konvensjon om social bistand og sociale tjenester ble inngått den 14. juni 1994. Konvensjonen trådte i kraft den 1. oktober 1996. Konvensjonen viderefører de bestemmelser i den nordiske konvensjon om sosial trygghet fra 1981, som stadig gjelder for sosiale bidrag og for bidragsforskudd. Videre inneholder konvensjonen forskjellige nye bestemmelser.
Publication number
1996:621