Veiledende merknader til nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Den nordiske konvensjon om social bistand og sociale tjenester ble inngått den 14. juni 1994. Konvensjonen trådte i kraft den 1. oktober 1996. Konvensjonen viderefører de bestemmelser i den nordiske konvensjon om sosial trygghet fra 1981, som stadig gjelder for sosiale bidrag og for bidragsforskudd. Videre inneholder konvensjonen forskjellige nye bestemmelser.
Publikasjonsnummer
1996:621