Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norwegian Bokmål.

Unge journalister fra Norden og Canada rapporterer fakta om klimakrisen

22.06.22 | Nyhed
Bootcamp in Norway Nordic-Canadian Fellowship programme
Photographer
Joel Ndgomi

Meral Jamal og Diellza Murtezaj med mentor og Mi’kmaw-journalist Trina Roache første dag av samlingen i Tromsø. 

Det har aldri hastet mer med å dokumentere hvordan klimaendringene påvirker samfunn, kultur og kloden vår – og hva vi kan gjøre for å stoppe dem. Det nordisk-kanadiske stipendprogrammet for miljøjournalistikk er en del av Nordic Bridges og tilbyr unge, ferske journalister fra Norden og Canada muligheten til å fordype seg i noen av de største truslene mot miljøet i dag.

I løpet av 18 måneder får deltakerne være med på samlinger og reportasjeturer og bidra til en utstilling som er eb del av kultursatsingen Nordic Bridges i desember 2022.

Nylig reiste deltakerne til Tromsø og Oslo for å møte nordiske og kanadiske kollegaer fra stipendprogrammet, snakke om arktisk samarbeid og lære av erfarne klimajournalister og -forskere om behovet for troverdig informasjon og hvordan en kan skrive faktabasert om klimakrisen.

Nye ferdigheter

Vi har snakket med den kanadiske journalisten og programdeltakeren Meral Jamal, den nordiske journalisten og programdeltakeren Sara Tingström og koordinator Lex Harvey for å høre hva de selv synes om dette viktige prosjektet, og for å lære mer om stipendprogrammet og effektene av det.

“Programmet er viktig fordi det tar tak i det mest presserende globale spørsmålet i vår tid  – klimaendringer –  samtidig som det gir ferske journalister anledning til å tilegne seg nye ferdigheter, utvikle nettverk på tvers av landegrenser og rapportere fra et samfunn i Norden eller Canada på en produktiv og sensitiv måte”, sier Harvey.

Programmet har vist hvor viktig det er med journalistikk – og spesielt miljøjournalistikk – som krysser landegrenser.

Lex Harvey, journalist og programkoordinator

Feilinformasjon og desinformasjon

Kultursatsingen Nordic Bridges er basert på fire hjørnesteiner: kunstnerisk innovasjon, tilgjengelighet og inkludering, urfolksperspektiv samt motstandskraft og bærekraft – viktige ting i både Canada og Norden. Disse fokuspunktene gjenspeiles også i aktivitetene og reportasjeprosjektene i stipendprogrammet.

“Dette stipendet har virkelig styrket noen av de journalistiske ferdighetene mine”, sier Jamal. “Dessuten har jeg lært av de andre deltakerne i initiativet. I løpet av tida vi har tilbrakt sammen på samlingen i Norge, har jeg lært mer om kulturelle likheter og forskjeller mellom Canada og Norden, og om kraften i å både lære og skrive journalistikk sammen med andre.”

Den nordiske journalisten og deltakeren Tingström tilføyer: “Ords betydning er også viktig. Hvis vi ikke definerer hva vi vanligvis mener med ord som grønt skifte eller bærekraft eller klimakrise, blir dialogen vanskelig og uten betydning. Vi har lært om hvordan vi påviser feilinformasjon og desinformasjon.”

 

Jeg har lært mer om kulturelle likheter og forskjeller mellom Canada og Norden, og om styrken i å både lære og skrive journalistikk sammen med andre.

Meral Jamal, journalist og deltaker

Langsiktige resultater av stipendprogrammet

Når det gjelder de mer langsiktige resultatene av stipendprogrammet, sier Harvey at hun er “overbevist om at ferdighetene og vennskapene som har oppstått takket være programmet, vil vare langt ut over dette året. Hver deltaker har hatt med seg sitt unike perspektiv og sitt sett med ferdigheter til programmet, og dette har beriket erfaringen for alle sammen. Etter denne uka i Tromsø og Oslo føler jeg meg så knyttet til denne gruppa, og jeg vet at vi kommer til å holde kontakten. Programmet har vist hvor viktig det er med journalistikk – og spesielt miljøjournalistikk – som krysser landegrenser”. 

“Som ung journalist som for øyeblikket jobber for en avis i det arktiske Canada, håper jeg dette stipendprogrammet og erfaringen med å skrive reportasjer fra Norden utvider min forståelse for miljøjournalistikk, samarbeid og reportasjearbeid i samfunnet”, sier Jamal.

“For meg personlig gir programmet verdifulle verktøy for å takle utfordringene og ansvaret som inngår i journalistens arbeid med å overvåke og rapportere om miljø- og klimatrusler og løsninger på disse, samtidig som en har sterk integritet, unngår å bli alarmist eller aktivist, og verner om journalistikkens objektive rolle”, sier Tingström og fortsetter:

“Håpet er at vi med flere og bredere perspektiver, større forståelse og kontakter i Canada og rundt omkring i Norden kan levere inkluderende og redelig journalistikk av høy kvalitet som angår flere mennesker.”

Stipendprogrammet gir verdifulle verktøy for å takle utfordringene og ansvaret som inngår i journalistens arbeid med å overvåke og rapportere om miljø- og klimatrusler og løsninger på disse.

Sara Tingström, journalist og deltaker

Saksbaserte reportasjer om Canada og Norden

Som forberedelse til reportasjeturene som vil finne sted over sommeren, ga samlingen i Norge deltakerne større forståelse for hva som er beste praksis når en rapporterer fra felten, og hvordan en identifiserer desinformasjon for å sikre at reportasjer er basert på fakta. Her følger korte presentasjoner av hva tre saker deltakerne vil skrive om.

  • Inuittledet klimaforvaltning på Grønland: Meral Jamal samarbeider med to andre programdeltakere:
    Diellza Murtezaj, universitetsstudent fra Danmark, og Silja av Reyni Wennerström, videregåendeelev  fra Færøyene. Sammen jobber de med et prosjekt som ser på inuittledet klimaforvaltning på Grønland og utfordringer ved og gode resultater av overvåking av dyrelivet på land. 
  • Kontraster mellom kanadisk og islandsk skogbruk: De to programdeltakerne Ólöf Rún Erlendsdóttir fra Island og Fern Marmont fra Canada skal sammenligne og vurdere kontrastene mellom kanadisk og islandsk skogbruk ved å se på hvordan det ene landet hogger ned gammel regnskog, mens det andre kjemper for å få skog til å vokse igjen. 
  • Bærekraftig mote og tekstilindustri: En annen duo, Erica Ngao fra Canada og Andrea Kunz Skrede fra Norge, reiser til Finland, Sverige og Danmark for å snakke med framtredende aktører innenfor bærekraftig mote og tekstilindustri for å se om disse landene faktisk leder an i endringene, slik de påstår.

Om det nordisk-kanadiske stipendprogrammet for miljøjournalistikk

Det nordisk-kanadiske stipendprogrammet for miljøjournalistikk legger til rette for læring og samarbeid for unge, ferske journalister fra Norden og Canada. Stipendprogrammet har mottatt støtte fra Nordisk ministerråd for kultur og samarbeidsministrene, og det ledes av Harbourfront Centre i Toronto som del av kultursatsingen Nordic Bridges.