Nordisk delegasjon besøker Nordic Bridges i Canada

17.05.22 | Nyhet
Anette Trettebergstuen, Norges kultur- och jämställdhetsminister
Photographer
Siri Ø Eriksen/norden.org

Anette Trettebergstuen, Norges kultur- og likestillingsminister og leder for Nordisk ministerråd for kultur 2022, sammen med de nordiske kulturministrene på deres møte i Oslo tidligere i mai.

Nordisk litteratur, teater, musikk, film, dans, kunst og design skaper stor oppmerksomhet i Canada akkurat nå. Kultursatsingen Nordic Bridges pågår for fullt, og under ledelse av Norges kulturminister Anette Trettebergstuen besøker en nordisk delegasjon Canada denne uka for å treffe kunstnere, kulturinstitusjoner og politiske representanter.

Den ett år lange kultursatsingen som ledes av Harbourfront Centre i Toronto med støtte fra Nordisk ministerråd, har siden lanseringen i januar presentert ambisiøse premierer, produksjoner og begivenheter over hele landet.

– Vi, de nordiske kulturministrene, er glade for å se at Nordic Bridges tar form med fantastiske kunstnere fra alle de nordiske landene. Det er oppmuntrende å se en så sterk interesse for nordisk kunst og kultur, sier Anette Trettebergstuen, Norges kultur- og likestillingsminister og leder for Nordisk ministerråd for kultur 2022.   

Nordic Bridges, som finner sted på et titall steder i landet og engasjerer nærmere 20 kanadiske kulturinstitusjoner, gir en unik mulighet til de flere hundre nordiske kunstnerne som deltar. De presenterer sin kunst gjennom samarbeid med kanadiske kolleger på nye plattformer, og når ut til et nytt publikum med utstillinger, forestillinger, konserter, opplesninger og workshops.
 

Intensivt nettverksprogram

I løpet av uka deltar den nordiske delegasjonen med representanter fra kulturdepartementer, bransjeorganisasjoner og kulturmyndigheter i et spennende program i Toronto. De får mulighet til både å oppleve nordisk kunst på stedet og møte kunstnere, kulturinstitusjoner og politikere fra Norden og Canada for å utveksle erfaringer, etablere nettverk og diskutere samarbeid.


– Vi vil at Nordic Bridges skal være en plattform der kunstnere kan treffe nye kolleger, få nye impulser og etablere langsiktige internasjonale relasjoner. Denne utvekslingen av kunst, kultur og ideer har en positiv virkning på hele kultursektoren i Norden, fra kunstnere og produsenter til beslutningstakere, sier Anette Trettebergstuen om ambisjonen med kultursatsingen Nordic Bridges.

Internasjonalt samarbeid

Det internasjonale samarbeidet er gjennomgående et prioritert tema i løpet av dagene i Canada, og det gjelder også når representanter for Nordisk ministerråd for kultur under ledelse av leder og Norges kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen møter representanter fra Canadas kulturdepartement Canadian Heritage på torsdag. 

Kultursektoren og bærekraft

Kultursatsingen Nordic Bridges bygger på fire hjørnesteiner: kunstnerisk innovasjon, tilgjengelighet og inkludering, urfolksperspektiv samt motstandskraft og bærekraft – viktige spørsmål i både Canada og Norden. På programmet står blant annet en rundebordssamtale der kunstnere, klimaaktivister og beslutningstakere skal samles for å diskutere kunstens og kulturens rolle for bærekraftig utvikling.

– Når det gjelder bærekraftagendaen, tas den på største alvor både i Canada og i Norden. Så dette er også en mulighet for å øke bevisstheten og dele det vi har lært oss og har erfart relatert til å redusere miljøpåvirkning og fremme inkluderende kulturtilbud, avslutter Anette Trettebergstuen.
 


 

For journalister

Pressen har mulighet for å treffe representanter for delegasjonen på plass i Toronto 19. mai. Vennligst kontakt Elisabet Skylare ved interesse Elisabet Skylare, elisky@norden.org, +45 21 71 71 27

Kultursatsingen Nordic Bridges har som målsetning å være karbonnøytral. Reiser koblet til planlegging og gjennomføring av det kunstneriske programmet klimakompenseres, og det gjelder også den nordiske delegasjonens besøk.

Nordic literature, theatre, music, film, dance, art, and design are currently drawing a great deal of attention in Canada. The Nordic Bridges cultural initiative is now in full swing.