16.1.
Betænkning over medlemsförslag om människorättsbaserad narkotikapolitik i Norden, A 1896/välfärd, Reservation