Bedre vilkår for studier ved nordiske folkehøjskoler

27.06.19 | Nyhed
Bättre villkor för studerande
Fotograf
norden.org

Studier på både folkehøjskoler og gymnasieskoler var på programmet, da Nordisk Råds udvalg for kundskab og kultur mødtes Færøerne. På billedet fortæller rektor Bogi Bech Jensen om aktiviteterne på Glasir i Tórshavn.

 

Hvis du har planer om at studere ved en folkehøjskole i et andet nordisk land, kan det blive en ganske dyr affære. I hvert fald med de nuværende regler for støtte, og det vil Nordisk Råds udvalg for kundskab og kultur ændre på med et nyt forslag.

Folkehøjskoler i Norden kan søge støtte til udveksling mellem institutioner via det nordiske støtteprogram Nordplus, men det er ikke længere muligt for studerende at søge individuelt om støtte til ekstra udgifter i forbindelse med studier på en folkehøjskole i et andet nordisk land. Nordisk Folkehøjskoleråd kan konstatere, at der er sket et stort fald i antallet af studerende på folkehøjskoler i andre nordiske lande efter ændringen af reglerne.

Forbedrede vilkår

De nordiske folkehøjskoler spiller en vigtig rolle i arbejdet for at øge forståelsen for de nordiske sprog, kulturen og de demokratiske systemer, og de skaber samtidig forudsætninger for personlige netværk på tværs af landegrænserne.

Udvalget ønsker at bidrage til en positiv udvikling og en øget udveksling med forslaget "Forbedrede vilkår for samarbejde mellem folkehøjskoler i Norden og mobilitet for studerende".

– Muligheden for at kunne bo, arbejde og studere i et andet nordisk land er en forudsætning for det nordiske samarbejde, siger udvalgets nytiltrådte formand, Kjell-Arne Ottosson.

De nordiske statsministre ønsker, at Norden skal være verdens mest integrerede region. Studerendes vilkår er blot en af mange udfordringer, som skal løses for at visionen ikke ender som fine ord på et stykke papir.

Kjell-Arne Ottosson, formand i Nordisk Råds udvalg for kundskab og kultur

Verdens mest integrerede region

Tidligere i år blev Nordisk Ministerråds handlingsplan for mobilitet 2019-2021 publiceret, og udvalget mener, at deres forslag er på linje med denne.

De nordiske statsministre ønsker, at Norden skal være verdens mest integrerede region. Studerendes vilkår er blot en af mange udfordringer, som skal løses for at visionen ikke ender som fine ord på et stykke papir, fortsætter Kjell-Arne Ottosson.

Udvalgsforslaget, som blev diskuteret ved sommermødet på Færøerne, sendes nu videre til Nordisk Råds Præsidium for videre behandling.

Om forslaget

I forslaget foreslås, at Nordisk Råd anbefaler Nordisk Ministerråd:

  • at gøre det muligt for nordiske folkehøjskolestuderende at søge om individuel støtte fra Nordplus Voksen til ekstra udgifter, som er forbundet med at følge et helt kursus på en folkehøjskole i et andet nordisk land
  • at oprette en støtteordning inden for rammerne af Nordplus til nordiske folkehøjskoleorganisationers informationsindsatser om mulighederne for at studere ved en folkehøjskole i et andet nordisk land
  • at oprette en støtteordning inden for rammerne af Nordplus, som gør det muligt for folkehøjskoler at forstærke deres nordiske profil.

Nordisk Råd anbefaler Sveriges regering:

  • at give Centrala Studiestödsnämnden bemyndigelse til at ændre i reglerne, så det bliver muligt for svenske studerende at søge støtte til studier på folkehøjskoler i Norge og Danmark.