Bedre vilkår for studier ved nordiske folkehøyskoler

27.06.19 | Nyhet
Bättre villkor för studerande
Fotograf
norden.org

Studier ved både folkehøyskoler og videregående skoler sto på programmet da Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur møttes på Færøyene. På bildet forteller rektor Bogi Bech Jensen om virksomheten på Glasir i Tórshavn.

 

Har du planer om å studere ved en folkehøyskole i et annet nordisk land, kan det bli en dyr affære. I hvert fall slik reglene for støtte fungerer i dag, og det vil Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur endre med et nytt forslag.

Folkehøyskoler i Norden kan søke støtte til utveksling institusjoner imellom gjennom det nordiske støtteprogrammet Nordplus, men det er ikke lenger mulig for enkeltstudenter å søke støtte til å dekke ekstra kostnader ved studier på folkehøyskole i et annet nordisk land. Det nordiske folkehøyskolerådet kan konstatere at etter at reglene ble endret, har antallet studenter på folkehøyskoler i andre nordiske land gått kraftig ned.

Bedrede vilkår

De nordiske folkehøyskolene spiller en viktig rolle for å øke forståelsen for de nordiske språkene, kulturen og de demokratiske systemene og gir samtidig forutsetninger for personlige nettverk over landegrensene.

Utvalget vil med forslaget “Bedrede vilkår for samarbeid mellom folkehøyskoler i Norden og mobilitet for studenter” bidra til en positiv utvikling og økt utveksling.

– Muligheten til å kunne bo, jobbe og studere i et annet nordisk land er en forutsetning for det nordiske samarbeidet, sier utvalgets nylig tiltrådte leder Kjell-Arne Ottoson.

De nordiske statsministrene vil at Norden skal være verdens mest integrerte region. Vilkårene for studenter er bare én av mange utfordringer som bør løses for at visjonen ikke bare blir fine ord på et papir.

Kjell-Arne Ottosson, leder i Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur

Verdens mest integrerte region

Tidligere i år ble Nordisk ministerråds handlingsplan for mobilitet 2019–21 publisert, og utvalget mener at forslaget er på linje med denne planen.

– De nordiske statsministrene vil at Norden skal være verdens mest integrerte region. Vilkårene for studenter er bare én av mange utfordringer som bør løses for at visjonen ikke bare blir fine ord på et papir, forsetter Kjell-Arne Ottosson

Utvalgsforslaget som ble diskutert på sommermøtet på Færøyene, sendes nå videre til Nordisk råds presidium for videre behandling.

Om forslaget

I forslaget foreslås det at Nordisk råd anbefaler Nordisk ministerråd:

  • å gjøre det mulig for nordiske folkehøyskolestudenter å søke bidrag individuelt fra Nordplus Voksen til de ekstra kostnadene som følger med å studere et komplett kurs på en folkehøyskole i et annet nordisk land
  • å opprette en støtte innenfor rammen for Nordplus til nordiske folkehøyskoleorganisasjoners informasjonstiltak om mulighetene for å studere på folkehøyskole i et nordisk land
  • å opprette en støtte innenfor rammen for Nordplus som gjør det mulig for folkehøyskoler å styrke sin nordiske profil

Nordisk råd anbefaler Sveriges regjering:

  • å gi Centrala Studiestödsnämnden myndighet til å endre regelverket slik at det blir mulig for svenske studenter å søke støtte til studier på folkehøyskole i Norge og Danmark