Bättre villkor för studier vid nordiska folkhögskolor

27.06.19 | Nyhet
Bättre villkor för studerande
Fotograf
norden.org

Studier vid både folkhögskolor och gymnasieskolor var på programmet när Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur möttes på Färöarna. På bilden berättar rektor Bogi Bech Jensen om verksamheten på Glasir i Tórshavn.

 

Har du planer om att studera vid en folkhögskola i ett annat nordiskt land så kan det bli en dyr affär. I alla fall som reglerna för stöd fungerar idag och det vill Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur ändra på genom ett nytt förslag.

Folkhögskolor i Norden kan söka stöd för utbyte institutioner emellan genom det nordiska stödprogrammet Nordplus men det är inte längre möjligt för enskilda studerande att söka stöd för extra kostnader vid studier på folkhögskola i ett annat nordiskt land. Det Nordiska Folkhögskolerådet kan konstatera att efter att reglerna ändrades har det skett en kraftig minskning av antalet studerande på folkhögskolor i andra nordiska länder.

Förbättrade villkor

De nordiska folkhögskolorna spelar en viktig roll för att öka förståelsen för de nordiska språken, kulturen och de demokratiska systemen och ger samtidigt förutsättningar till personliga nätverk över landsgränserna.

Utskottet vill med förslaget ” Förbättrade villkor för samarbete mellan folkhögskolor i Norden och mobilitet för studenter” bidra till en positiv utveckling och ökat utbyte.

- Möjligheten att kunna bo, arbeta och studera i ett annat nordiskt land är en förutsättning för det nordiska samarbetet, säger utskottets nytillträdde ordförande Kjell-Arne Ottosson

De nordiska statsministrarna vill att Norden ska vara världens mest integrerade region. Villkoren för studenter är bara en av många utmaningar som borde lösas för att visionen inte bara blir fina ord på ett papper.

Kjell-Arne Ottosson, ordförande i Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur

Världens mest integrerade region

Tidigare i år publicerades Nordiska ministerrådets handlingsplan för mobilitet 2019-21 och utskottet menar att förslaget ligger i samma linje som den.

- De nordiska statsministrarna vill att Norden ska vara världens mest integrerade region. Villkoren för studenter är bara en av många utmaningar som borde lösas för att visionen inte bara blir fina ord på papper, fortsätter Kjell-Arne Ottosson

Utskottsförslaget som diskuterades under sommarmötet på Färöarna sänds nu vidare till Nordiska rådets presidium för vidare behandling.

Om förslaget

I förslaget föreslås att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet:

  • att möjliggöra för nordiska folkhögskolestuderande att individuellt söka bidrag från Nordplus Vuxen för de extra kostnader som är förenade med att studera en komplett kurs på en folkhögskola i ett annat nordiskt land
  • att inrätta ett stöd inom ramen för Nordplus till nordiska folkhögskoleorganisationers informationsinsatser om möjligheterna för studerande att studera vid folkhögskola i ett nordiskt land
  • att inrätta ett stöd inom ramen för Nordplus som möjliggör för folkhögskolor att förstärka sin nordiska profil

Nordiska rådet rekommenderar Sveriges regering:

  • att bemyndiga Centrala Studiestödsnämnden att ändra i regelverket så att det blir möjligt för svenska studenter att söka studiemedel för studier på folkhögskola i Norge och Danmark