Meget at vinde på samarbejde om AI

25.10.19 | Nyhed
Tog
Fotograf
norden.org
I et konkurrence- og bæredygtigt Norden er samarbejde om teknologisk udvikling en styrke, som bør udvikles. En ny rapport har undersøgt, hvordan nordiske kommuner arbejder med kunstig intelligens. Det er noget, som mange er i gang med at afprøve. Samtidig er samarbejdet mellem kommunerne i Norden begrænset.

Verden og Norden står på tærsklen til en revolutionerende udvikling, som indebærer store muligheder. Kunstig intelligens bliver et nyttigt værktøj til at løse mange af de udfordringer, som Norden står overfor. Vi kan effektivisere den offentlige sektor, redde liv i sundhedsvæsnet og bekæmpe klimaforandringer.

Også ude i kommunerne rundt om i Norden arbejder man med at tage teknologien i brug. Der vil opstå etiske problemstillinger undervejs, for eksempel i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt vi skal benytte kunstig intelligens til at identificere borgere, som vi kan hjælpe tidligere, end vi ellers kunne have gjort. Vil det blive opfattet som en god service, som er til indbyggernes eget bedste, eller som overvågning? Håndteringen af etiske problemstillinger som denne vil påvirke borgernes tillid til det offentlige – enten positivt eller negativt. Det kan i bredere forstand påvirke den sociale tillid, som er meget høj i Norden og helt central for den nordiske samfundsmodel.

Rapporten ”Nordiske kommuners arbeid med kunstig intelligens” er skrevet af Analyse- og statistikenheden ved Nordisk Ministerråd. Den har undersøgt, hvordan udvalgte kommuner arbejder med kunstig intelligens, og hvordan det påvirker tilliden i Norden. Rapportens hovedforfatter og rådgiver ved Nordisk Ministerråd, Truls Stende, siger, at rapporten drager flere interessante konklusioner.

– Vi fandt ud af, at den måde, som kommunerne arbejder med kunstig intelligens på, kan blive afgørende for, om tilliden til kommunerne påvirkes negativt eller positivt. Samtidig var det påfaldende, at mange af de kommuner, vi talte med, arbejdede med lignende problemstillinger og løsninger uden at kende til hinandens arbejde. Her er der et stort potentiale for samarbejde på tværs af de nordiske lande, siger Stende.

I rapporten fremhæves det, at samarbejde mellem nordiske kommuner kan være fornuftigt i forhold til at sikre en smidigere og mere effektiv indførelse af kunstig intelligens. Ved at samarbejde kan kommunerne gennem en fælles indsats undgå uheldige hændelser, som svækker tilliden. Samtidig kan en samlet kompetence sikre bedre afgørelser, når der skal foretages vanskelige afvejninger. Rapporten anbefaler derfor systematisk og regelmæssig erfaringsudveksling, udvikling af nordiske retningslinjer og fælles forsknings- og udviklingsprojekter.

– I vores vision for 2030 fremhæver de nordiske statsministre, at vi blandt andet skal arbejde for et konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden. Her er samarbejde om teknologisk udvikling et vigtigt område. Som denne rapport viser, har vi et uforløst potentiale i den kommunale sektor, siger generalsekretær for Nordisk Ministerråd, Paula Lehtomäki.