Mye å hente på samarbeid om AI

25.10.19 | Nyhet
Tog
Photographer
norden.org
I et konkurransedyktig og bærekraftig Norden er samarbeid om teknologisk utvikling en styrke som bør utvikles. En ny rapport har undersøkt hvordan nordiske kommuner arbeider med kunstig intelligens. Mange tester det ut. Samtidig er det lite samarbeid mellom kommunene i Norden.

Verden og Norden står på trappene av en revolusjonerende utvikling med store muligheter. Kunstig intelligens blir et nyttig verktøy for løse mange av utfordringene Norden står overfor. Vi kan effektivisere offentlig sektor, redde liv i helsevesenet og bekjempe klimaforandringer.

Også kommunene i Norden arbeider med å ta teknologien i bruk. Det kommer til å oppstå etiske problemstillinger underveis. Et eksempel er om vi skal benytte kunstig intelligens til å finne frem til innbyggere for å hjelpe dem tidligere enn vi ellers kunne gjort. Vil det oppfattes som god service til innbyggernes beste, eller som overvåkning? Hvordan slike etiske problemstillinger håndteres, kommer til å påvirke borgernes tillit til det offentlige – positivt eller negativt. Det kan igjen påvirke en bredere sosial tillitsom er meget høy i Norden og helt sentral for den nordiske samfunnsmodellen.

Rapporten «Nordiske kommuners arbeid med kunstig intelligens» er skrevet av Analyse- og statistikkenheten ved Nordisk ministerråd. Den har undersøkt hvordan noen utvalgte kommuner arbeider med kunstig intelligens, og hvordan det påvirker tilliten i Norden. Rapportens hovedforfatter og rådgiver ved Nordisk ministerråd Truls Stende sier at rapporten har flere interessante funn.

- Vi fant at måten kommunene jobber med kunstig intelligens på kan bli avgjørende for om tillitten til kommunene påvirkes negativt eller positivt. Samtidig var det påfallende at mange av kommunene vi snakket med jobbet med lignende problemstillinger og løsninger uten at de kjente til hverandres arbeid. Her er det et stort potensiale for samarbeid på tvers av de nordiske landene, sier Stende.

I rapporten fremheves det at samarbeid mellom nordiske kommuner kan være fornuftig for at innføringen av kunstig intelligens forløper mer smidig og effektivt. Ved samarbeid kan kommunene samle kreftene for å unngå uheldige hendelser som svekker tillitten. Samtidig kan en samlet kompetanse sikre bedre avgjørelser når vanskelig avveininger skal gjøres. Rapporten tar derfor til orde for systematisk og regelmessig erfaringsutveksling, utvikling av nordiske retningslinjer og felles forsknings- og utviklingsprosjekter.

- I vår visjon 2030 vektlegger de nordiske statsministre at vi blant annet skal jobbe for et konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden. Da er samarbeid om teknologisk utvikling et viktig område. Som denne rapporten viser har vi et uforløst potensial i kommunal sektor som kan utvikles, sier generalsekretær for Nordisk ministerråd Paula Lehtomäki.