Ny rapport: 15 idéer til at gøre din by grøn

03.06.21 | Nyhed
Grønne træer i byen
Fotograf
Kristoffer Holm Pedersen

De nedsænkede regnbede med grøn beplantning ved Tåsinge Plads kan optage store mængder vand fra kvarteret i tilfælde af kraftig regn.

Naturens tilstand forværres hurtigt, og også i Norden er den biologiske mangfoldighed dalende. Det er bare én af grundene til, at det er vigtigt at tænke naturen ind i byerne. En ny rapport finansieret af Nordisk Ministerråd samler 15 nordiske byers bud på, hvordan der kan skabes gode livsmiljøer i en grøn by.

Grønne områder i byerne er vigtigt for menneskers sundhed, for dyre- og plantelivet og for den biologiske mangfoldighed. Grønne områder bidrager til at rense luften for luftforurening og dæmper støj. Alligevel får de grønne områder sjældent en fremtrædende rolle i byudviklingen. Nu samler en ny rapport finansieret af Nordisk Ministerråd 15 byers erfaringer og viden. Rapporten skal inspirere endnu flere byer til en bæredygtig byudvikling med fokus på at gøre byen grønnere.

Naturlegeplads og skybrudssikring

I Jyväskylä, Finland skal det grønne loop, en ring af natur rundt om byen, engagere borgere og beskytte naturmiljøerne. Et klimakvarter i København, Danmark kombinerer et grønt område med håndteringen af store mængder regnvand i forbindelse med skybrud. Og i Varbergaskoven i Örebro, Sverige er der skabt et naturinspireret legemiljø, der giver både børn og voksne lyst til at røre sig.

De innovative initiativer spænder vidt fra strategisk byplanlægning til græsrodsprojekter. I rapporten finder man både store og mindre nordiske byer, og rapporten tager således højde for, at ikke alle byer har samme ressourcer til at gennemføre bæredygtige byudviklingsprojekter. Der er derfor både inspiration at hente blandt højinvesteringsprojekter og på lavbudgetindsatser.

Erfaringsudveksling på tværs af grænser

De nordiske lande har mange ligheder, når det kommer til klimaforhold såvel som urbane udfordringer. Det skaber derfor gode forudsætninger for, at landene kan lære af hinanden og samarbejde om nye innovative løsninger på grøn og bæredygtig byudvikling. De 15 eksempler på grøn byudvikling kommer derfor fra hele Norden.

Om rapporten

Rapporten er udarbejdet af Sveriges landbrugsuniversitet (SLU) på vegne af Boverket og Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for bæredygtige byer og er finansieret af Nordisk Ministerråd.

Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for bæredygtig byudvikling

Nordisk Ministerråd har nedsat en arbejdsgruppe for bæredygtige byer fra 2019-2021. Arbejdsgruppens fokus er at styrke erfaringsudvekslingen og samarbejdet om nordiske løsninger for en bæredygtig byudvikling. Grønne områder i byerne er centralt i den proces.

Rapporten bidrager til Nordisk Ministerråds vision for 2030 om, at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod år 2030.