Auktorisation och erkännande av utländska kvalifikationer i Danmark

Autorisation til at udføre visse erhverv i Danmark
Inom vissa branscher gäller särskilda regler om du vill arbeta i Danmark. Ett antal yrken är reglerade och inom andra finns det internationella branschregler eller andra särskilda regler. Här kan du läsa vad du behöver tänka på om du vill arbeta i Danmark och har en utbildning eller arbetslivserfarenhet från ett annat nordiskt land.

Om du har en utländsk utbildning och vill arbeta i Danmark kan det vara bra att få din utbildning bedömd så att du vet vad den motsvarar i Danmark. Du bör också vara medveten om att vissa yrken är reglerade i lag och kräver en dansk auktorisation.

Inom vissa branscher gäller särskilda regler om du vill arbeta i Danmark. Ett antal yrken är reglerade och inom andra finns det internationella branschregler eller andra särskilda regler.

Erkännande av utländska utbildningar i Danmark

Hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan du få en bedömning av vad din utländska utbildning motsvarar i Danmark. Styrelsen bedömer avslutade utbildningar på alla nivåer.

Bedömningen är gratis, men översättning av dokument ingår inte.

Du kan läsa mer om det nordiska samarbetet om erkännande av varandras utbildningar på danska utbildnings- och forskningsministeriets webbplats.

Erkännande av utländsk gymnasieutbildning om du tänker studera i Danmark

De nordiska länderna erkänner varandras behörighetsgivande examina, det vill säga gymnasieutbildningar i Danmarks fall. Om du har en gymnasieutbildning från ett annat nordiskt land har du rätt att bli antagen till högre utbildning på samma villkor som studerande med dansk gymnasieutbildning.

Observera att Danmark och Norge har ett avtal om att införa kvoter för hur många norska studenter som kan studera till läkare och tandläkare i Danmark och vice versa.

Erkännande av utländska utbildningar när du ska arbeta i Danmark

Om du har en utländsk utbildning och tänker söka jobb i Danmark kan Uddannelses- og Forskningsstyrelsen bedöma vilken utbildningsnivå och i möjligaste mån vilket ämnesområde din utländska utbildning motsvarar i Danmark. Styrelsen bedömer avslutade utbildningar på alla nivåer.

Du kan bifoga bedömningen när du söker jobb. Det kan göra det lättare för arbetsgivaren att förstå din utbildning.

Det är den enskilda arbetsgivaren som avgör om dina kompetenser är de rätta för ett jobb. Offentliga arbetsgivare måste dock acceptera att din utländska utbildning har den nivå som myndigheten har skrivit i bedömningen.

Reglerade yrken och auktorisation i Danmark

Vissa yrken är reglerade i Danmark och kräver att du ansöker om auktorisation hos en myndighet, medan andra yrken har särskilda branschregler som du måste känna till. Under alla omständigheter kan det vara praktiskt för dig att få din utbildning bedömd.

Om du bara arbetar temporärt eller tillfälligt i Danmark kan du i vissa fall lämna in en anmälan till en myndighet i stället för att ansöka om auktorisation.

Reglerade yrken i Danmark

Det finns cirka 120 yrken i Danmark som kräver auktorisation. Du hittar en lista på dessa på danska och engelska hos Uddannelses- og Forskningsministeriet. Här får du anvisningar till hur du ansöker om auktorisation inom respektive yrke.

Yrken i Danmark där möjligheterna att erkänna utländska kvalifikationer är begränsade

Möjligheterna att utöva vissa yrken är mycket begränsade med utländska kvalifikationer. Det kan också krävas danskt medborgarskap för att yrket har myndighetskaraktär. Dessa yrken omfattas inte av europeiska, nordiska eller bilaterala avtal om erkännande. Det gäller om du är domare, präst eller arbetar inom polisen.

Internationella branschregler

För enskilda yrken inom väg-, luft- och sjötransport gäller internationella branschregler. 

Du kan läsa mer hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Branschregler för vissa yrken i Danmark

Förutom de yrken som är reglerade har vissa branscher egna regler och krav på exempelvis utbildning och certifiering. Branschregler är särskilt vanliga inom bygg, anläggning och transport.

Info Norden har ingen heltäckande lista över alla branschregler i Danmark.

Kontakta Info Norden med mer information om branschregler

Nordiska företag och medborgare ska kunna arbeta i andra nordiska länder, men i vissa fall hindrar lagar och branschregler rörligheten på de nordiska arbetsmarknaderna.

Hinder som orsakas av branschregler måste vanligtvis lösas inom de enskilda branscherna. I många fall kan konsekvenserna av hindren lindras genom bättre information från branschorganisationer, fackförbund och tjänster som Info Norden.

Info Norden uppmuntrar branschorganisationer, fackförbund, företag och anställda att bidra med information om branschregler i Norden.

Om du känner till branschregler i Norden och eventuella hinder som dessa medför får du gärna kontakta Info Norden med en så detaljerad beskrivning som möjligt.

Regler för temporära och tillfälliga tjänsteleverantörer i reglerade yrken i Danmark

Om du är medborgare och etablerad yrkesutövare i ett annat EU-/EES-land får du utöva ditt yrke tillfälligt i Danmark om du i förväg skickar in en skriftlig anmälan till den behöriga myndigheten. Du behöver dock endast anmäla dig som tjänsteutövare om detta krävs enligt de regler som gäller för yrket.

Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES har du endast denna möjlighet att anmäla dig som tjänsteutövare om detta är fastställt i reglerna för yrket.

Inom vissa yrken som har konsekvenser för människors hälsa och den allmänna säkerheten har myndigheten rätt att kontrollera dina yrkeskvalifikationer innan du börjar utföra tjänster i Danmark.

Första gången du flyttar till Danmark för att utföra tjänster ska du skicka in en skriftlig anmälan till den behöriga myndigheten, som du hittar i listan över reglerade yrken.

Bifoga de handlingar som myndigheten kräver och förnya din anmälan en gång per år.

Europass

Europass är en uppsättning onlineverktyg och en mängd nyttig information som kan hjälpa dig i alla skeden av din karriär och utbildning. Verktygen och informationen hjälper dig att kommunicera dina kunskaper, kvalifikationer och erfarenheter på ett tydligt och konsekvent sätt till mottagare i hela Europa. Du kan skapa en Europass-profil på europa.eu. Europass har utvecklats av Europeiska kommissionen.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.