Norjan eläkejärjestelmä

Det norske pensjonssystemet
Tältä sivulta saat tietoa Norjan eläkejärjestelmän rakenteesta.

Norjan eläkejärjestelmä on kolmiosainen. Siihen kuuluvat sosiaalivakuutuksesta maksettava vanhuuseläke (alderspensjon), työnantajan maksama lisäeläke (tjenestepension tai avtalefestet pensjon, AFP) sekä työntekijän itsensä maksama henkilökohtainen eläkesäästö. Perehdy eläkejärjestelmän kaikkiin tasoihin, niin että olet varmasti selvillä tulevasta eläkkeestäsi.

Sosiaalivakuutuksesta maksettava vanhuuseläke

Olet oikeutettu Norjan sosiaalivakuutuksesta maksettavaan vanhuuseläkkeeseen, jos olet 16 vuotta täytettyäsi asunut tai työskennellyt Norjassa vähintään viisi vuotta. Voit siis saada vanhuuseläkettä Norjasta, jos olet kuulunut Norjan sosiaaliturvaan vähintään viiden vuoden ajan joko asumisen tai työskentelyn perusteella.

Työnantajan maksama sopimuspohjainen varhaiseläke (AFP) ja muut toimiala- ja työnantajakohtaiset lisäeläkkeet

Kun tulet eläkeikään, norjalaisen eläkkeesi määrä riippuu myös siitä, millaisten eläkejärjestelmien piiriin olet kuulunut työsuhteessa ollessasi. Kaikki yksityisen ja julkisen sektorin palkansaajat kuuluvat Norjassa lisäeläkejärjestelmän piiriin. Jos olet työskennellyt Norjassa, sinulle on siis voinut kertyä lisäeläkettä (tjenestepension) työsuhteesi perusteella. Ota yhteyttä nykyiseen työnantajaasi ja aiempiin työnantajiisi ja selvitä, millaisten eläkejärjestelmien piiriin kuulut. Lisäeläkkeen maksu alkaa yleensä palkansaajan täytettyä 67 vuotta. 

Ota yhteyttä eläkeyhtiöösi ja selvitä, mitä lisäeläkkeellesi tapahtuu, jos muutat pois Norjasta.

Voit olla oikeutettu AFP-varhaiseläkkeeseen, jos työnantajasi on sitoutunut työehtosopimukseen, johon kyseinen eläke sisältyy. AFP-järjestelmä kattaa kaikki julkishallinnon työntekijät sekä arviolta puolet yksityisen sektorin työntekijöistä. Olet oikeutettu AFP-varhaiseläkkeeseen, mikäli tietyt yksilölliset ehdot täyttyvät. AFP:n myöntämisestä päättää Norjan sosiaaliturvaviranomainen NAV. AFP-eläkejärjestelmä ei sisälly Eta-sopimuksen sosiaaliturvasäännöksiin tai muihin sosiaaliturvasopimuksiin. AFP-eläkkeen saaja ei siis ole oikeutettu esimerkiksi samoihin terveyspalveluihin kuin tavallista kansaneläkettä saava henkilö, joka muuttaa toiseen Eta-maahan.

Kysy lisätietoja eläkejärjestelmästäsi joko työnantajaltasi tai eläkevakuutusyhtiöstäsi.

Henkilökohtainen eläkesäästö

Voit täydentää sinulle maksettavaa eläkettä omilla säästöilläsi. Kun tulet eläkeikään, henkilökohtaisesta eläkesäästöstä suoritettavaa eläkettä maksetaan sinulle muiden eläkkeiden ohella. Eläkettä voi säästää eri tavoin, ja eläkesäästäjälle on tarjolla erilaisia eläkesäästötuotteita. Perehdy tarjontaan ja selvitä, mikä tuotteista sopii sinulle parhaiten. Joihinkin eläkesäästöihin liittyy rajoituksia, jotka mahdollistavat eläkkeen noston vasta saavutettuasi tietyn iän. Toisissa säästötuotteissa tällaisia rajoitteita ei ole.

Mistä saat lisätietoja Norjan eläkejärjestelmästä?

Jos sinulla on kysyttävää Norjan eläkkeistä, ota yhteyttä NAVin eläkeyksikköön (NAV Pensjon) tai kirjaudu Din pensjon -palveluun osoitteessa nav.no.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.