Det norske pensionssystem

Det norske pensjonssystemet
Her kan du læse om, hvordan det norske pensionssystem er bygget op.

I Norge er pensionssystemet tredelt, og der sondres mellem alderspension fra det offentlige (folketrygden), tjenestepension eller aftalebaseret pension (AFP) fra virksomheden, og egen opsparing til pension. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i alle dele af pensionssystemet, så du kan danne dig et billede af, hvad du kommer til at få i pension. 

Alderspension fra det offentlige

For at have ret til alderspension fra det offentlige i Norge (folketrygden) skal du have boet eller arbejdet i Norge i mindst fem år efter det fyldte 16. år. Du kan dermed få alderspension fra Norge, hvis du har været socialt sikret i Norge i mindst fem år, eller du har haft pensionsgivende løn i Norge.

Aftalebaseret pension (AFP) og anden pension fra arbejdsgivere

Den pension, du har ret til, afhænger også af, hvilke pensionsordninger du har været omfattet af via dine ansættelsesforhold. Alle arbejdstagere, både i den offentlige og den private sektor, er omfattet af en tjenestepensionsordning. Hvis du har arbejdet i Norge, har du derfor muligvis optjent tjenestepension fra dine ansættelsesforhold. Du bør kontakte din nuværende eller tidligere arbejdsgiver, for at finde ud af hvilke pensionsordninger du er omfattet af. Der skal udbetales tjenestepension til de fleste arbejdstagere fra pensionsalderen ved det fyldte 67. år. 

Du kan kontakte det pensionsselskab, hvor du har din tjenestepension, hvis du vil vide, hvad du har ret til, hvis du flytter fra Norge.

Du kan have ret til aftalebaseret pension (AFP), hvis din arbejdsgiver har en overenskomst, som AFP indgår i. AFP-ordningen dækker alle ansatte i den offentlige sektor og cirka halvdelen af de privatansatte. Du skal desuden opfylde nogle særlige individuelle krav for at have ret til AFP. Det er Arbeids- og velferdsetaten (NAV), der bestemmer, om man opfylder kravene for at få AFP. AFP er ikke omfattet af bestemmelserne om social sikring i EØS-aftalen eller andre aftaler om social sikring. Som AFP-pensionist har du derfor ikke de samme rettigheder til eksempelvis sundhedstjenester som en almindelig alderspensionist, når han eller hun flytter til et andet EØS-land.

Din arbejdsgiver eller din pensionskasse kan give dig information om, hvilken pensionsordning du har.

Egen pensionsopsparing

Egen opsparing kan også udgøre en del af din pension. Den udbetales ved siden af de andre udbetalinger, når du går på pension. Der er forskellige måder at spare op på, og der findes forskellige produkter inden for pensionsopsparinger. Du må selv sætte dig ind i, hvad der passer bedst til dig. Nogle opsparinger er låst og kan først udbetales ved en bestemt alder, mens andre ikke er låst. 

Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål om pensionssystemet i Norge?

Hvis du har spørgsmål om pension i Norge, kan du kontakte NAV Pensjon eller tjekke Din Pensjon på nav.no.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.