Finske sykepenger

Suomen sairauspäiväraha
På denne siden kan du lese om hvordan en arbeidstakers inntekt sikres under sykdom. Alternativene er sykepermisjon med lønn og sykepenger fra Folkpensionsanstalten (FPA). Reglene gjelder også for Åland.
Skal du flytte til Finland?

Hvis du flytter til Finland og mottar sykepenger fra et annet EU- eller EØS-land eller Sveits, utbetaler dette landet sannsynligvis stønaden helt til slutten av betalingsperioden selv om du flytter til Finland.

Skal du flytte fra Finland til et annet nordisk land?

Hvis du i løpet av sykdomsperioden flytter fra Finland til et annet EU- eller EØS-land eller Sveits, fortsetter utbetalingen av sykepenger fra Finland helt til slutten av betalingsperioden til tross for flyttingen.

Yrkesskader og yrkessykdommer

Arbeidsgiveren er ansvarlig for å tegne ulykkesforsikring for sine arbeidstakere. Alle arbeidstakere er forsikret for ulykker som inntreffer på jobb og i omstendigheter som skyldes arbeidet, og for yrkessykdommer. For studenter finnes det et eget system som kompenserer for ulykker som inntreffer i yrkespraksis. I Finland er det 13 forsikringsselskaper som sørger for lovfestet ulykkesforsikring.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.