Työllistymistoimet Tanskassa

Beskæftigelsesrettet indsats i Danmark
Jos työkykysi on heikentynyt, voit päästä työllistymistä edistävien toimenpiteiden piiriin. Voit olla oikeutettu esimerkiksi työhönkuntoutukseen, resurssijaksoon, tuettuun joustotyöhön tai kuntoutukseen.

Jos et pysty työskentelemään terveydellisistä syistä etkä ole oikeutettu sairauspäivärahaan, käänny asuinkuntasi puoleen. Voit olla oikeutettu työhönkuntoutukseen, resurssijaksoon tai tuettuun joustotyöhön. Lisäksi voit olla oikeutettu kuntoutukseen.

Työhönkuntoutus (jobafklaringsforløb)

Voit päästä työhönkuntoutukseen, jos työkykysi on alentunut sairauden vuoksi eikä sairauspäivärahakauttasi voida enää jatkaa.

Työhönkuntoutusjakson alkajaisiksi tapaat kunnan kuntoutustiimin, joka laatii kanssasi räätälöidyn kuntoutussuunnitelman. Tämän jälkeen omavirkailijasi huolehtii työelämään palaamista edistävien toimenpiteiden täytäntöönpanosta. Kyse voi olla työllisyyslain (Beskæftigelsesloven) mukaisista toimista, kuten yritysharjoittelusta, palkkatukityöstä tai asteittaisesta paluusta työpaikalle, jos sinulla on jo valmiiksi työnantaja. Suunnitelmaan voidaan sisällyttää myös muuhun lainsäädäntöön pohjaavia toimenpiteitä, kuten terveydenhuoltolain (Sundhedsloven) mukaista apua, jotta selviäisit ruokavalioon, liikuntaan tai kuntoutukseen liittyvistä haasteista, tai palvelulain (Serviceloven) mukaista apua, jotta selviäisit taloudelliseen tilanteeseen, lapsiin ja perheeseen liittyvistä haasteista.

Työhönkuntoutusjakso voi kestää korkeintaan kaksi vuotta. Jos olet kahden vuoden kuluttua edelleen työkyvytön terveydellisistä syistä, voit osallistua vielä yhteen työhönkuntoutusjaksoon. Olet koko työhönkuntoutusjakson ajan oikeutettu kuntoutustukeen (ressourceforløbsydelse), mikäli osallistut sinulle tarjottuihin toimenpiteisiin kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Työhönkuntoutuksen yhteydessä maksettavaa kuntoutustukea ei makseta ulkomaille.

Jos asut toisessa EU-/Eta-maassa ja työskentelet Tanskassa, olet sairastuessasi yleensä oikeutettu tanskalaiseen sairauspäivärahaan. Voit siirtyä sairauspäivärahalta kuntoutustuen piiriin vain, jos oleskelet Tanskassa. Mikäli asut toisessa EU-/Eta-maassa, et siis lähtökohtaisesti ole oikeutettu kuntoutustukeen työhönkuntoutuksen yhteydessä.

Jos olet EU-/Eta-maan kansalainen, voit kuitenkin saada kuntoutustukea seuraavien ehtojen täyttyessä:

  • Olet edelleen tanskalaisen työnantajan palveluksessa.
  • Työhönkuntoutusjaksoon sisältyvät toimenpiteet toteutetaan Tanskassa.
  • Osallistut aktiivisesti työhönkuntoutukseen Tanskassa.

Resurssijakso, tuettu joustotyö ja työkyvyttömyyseläke

Kunnan kuntoutustiimi käsittelee kaikki resurssijaksoon, tuettuun joustotyöhön ja työkyvyttömyyseläkkeeseen liittyvät asiat. Kuntoutustiimi antaa kunnalle esityksen siitä, kuuluuko sinun päästä resurssijaksolle, tuettuun joustotyöhön, työkyvyttömyyseläkkeelle vai muuntyyppisten työllistymistoimien piiriin. Osallistut kuntoutustiimin kanssa pidettävään kokoukseen omavirkailijasi kanssa.

Resurssijakso (ressourceforløb)

Resurssijaksoa tarjotaan kaikille, jotka ovat vaarassa joutua työkyvyttömyyseläkkeelle. Resurssijakson tavoitteena on kehittää työkykyäsi niin paljon, että voit päästä omaa työkykyäsi parhaiten vastaavaan työhön tai koulutukseen.

Resurssijakso voi koostua monista eri toimenpiteistä, mutta se räätälöidään aina yksilölliseen tilanteeseesi sopivaksi. Osa toimenpiteistä voidaan toteuttaa samanaikaisesti, osa perätysten. Kaikkien toimien tavoitteena on, että olosi kohenee ja saavutat työhön tai opintoihin liittyvät toiveesi ja tavoitteesi. Keskustelet säännöllisesti koordinoinnista vastaavan omavirkailijasi kanssa, niin että voitte tarkistaa kuntoutustoimenpiteitä tarpeen mukaan.

Resurssijakso voi kestää yhdestä kolmen vuotta. Olet koko resurssijakson ajan oikeutettu kuntoutustukeen (ressourceforløbsydelse), mikäli osallistut sinulle tarjottuihin toimenpiteisiin kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Et voi saada kuntoutustukea, jos oleskelet ulkomailla.

Tuettu joustotyö (fleksjob)

Joustotyö on työsuhde, jossa otetaan huomioon, että työkykysi on heikentynyt terveydellisistä syistä. Joustotyöhön sisältyvät työtehtävät ja työaika on toisin sanoen mitoitettu voimiesi ja työkykysi mukaan.

Kunta voi myöntää sinulle joustotyöpaikan, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Et ole vielä kansaneläkeiässä.
  • Työkykysi on kunnan arvion mukaan alentunut merkittävästi ja pysyvästi.
  • Uusiin työtehtäviin siirtyminen ja kaikki muut tavalliseen palkkatyöhön työllistymisen mahdollisuudet on selvitetty.

Tuettua joustotyötä on tarjolla kaikilla aloilla. Voit työskennellä alalla, jolle olet saanut koulutuksen tai josta sinulla on ennestään kokemusta. Halutessasi voit myös vaihtaa alaa ja hyödyntää kokemustasi uudella tavalla.

Jos asut toisessa EU-/Eta-maassa, voit olla tuetussa joustotyössä Tanskassa niin kauan kuin toimit Tanskassa kotipaikkaansa pitävän työnantajan palveluksessa.

Työkyvyttömyyseläke

Katso lisätietoja työkyvyttömyyseläkkeestä Info Pohjolan verkkosivuilta.

Kuntoutus

Kuntoutuksen tavoitteena on auttaa sinua palaamaan työmarkkinoille, jos työkykysi on alentunut fyysisistä, psyykkisistä tai sosiaalisista syistä.

Kuntoutus on yleensä koulutusta, valmennusta tai uudelleenkoulutusta. Kyse voi olla myös yritysharjoittelusta tai palkkatukityöstä yksityisen tai julkisen sektorin työnantajan palveluksessa.

Kuntoutusjakson aikana saat kuntoutusrahaa (revalideringsydelse), toimeentulotukea (kontanthjælp) tai erityistapauksissa työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Jotta sinulla olisi oikeus kuntoutukseen, sinun on täytettävä seuraavat ehdot:

  • Työkykysi on heikentynyt.
  • Sinulla on oltava realistiset mahdollisuudet elättää itsesi joko osittain tai kokonaan.
  • Esimerkiksi työllistämistoimenpiteistä annetun lain tai muun lainsäädännön mukaiset toimenpiteet eivät riitä varmistamaan työmarkkinoille kiinnittymistäsi tai työmarkkinakytköksesi jatkumista. 

Kunta tekee kuntoutuspäätöksen konkreettisen arvioinnin pohjalta.

Mistä saat lisätietoja?

Käänny oman kuntasi puoleen, jos sinulla on kysyttävää työllistymistoimista.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.