Julkinen kuuleminen: pohjoismaisten ravitsemussuositusten kestävyysnäkökohdat

31.01.23 | Uutinen
Nordic Nutrition Recommendations food
Valokuvaaja
Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix
Pohjoismaisista ravitsemussuosituksista julkaistaan kestävän kehityksen versio kesäkuussa 2023. Loppuraportin työstämisessä on panostettu koko prosessin ajan läpinäkyvyyteen ja yhteistyöhön, ja kustakin luvusta on järjestetty julkinen kuuleminen. Nyt raportin työryhmä pyytää palautetta hankkeen lopuista kolmesta taustakatsausluonnoksesta, jotka koskevat kestävyysnäkökohtia.

Tulevat Pohjoismaiset ravitsemussuositukset (NNR2022) tarjoavat kaikkein ajantasaisimman ja kattavimman ohjeistuksen siitä, millaista on terveellinen ja vastuullinen syöminen. Tämän järjestyksessä kuudennen raportin ruokasuosituksiin on sisällytetty ensimmäistä kertaa myös kestävyysnäkökulma. 

NNR2022-hankkeen yli 60 taustakatsausta sekä lopullinen suositusraportti ovat kaikki olleet kahdeksan viikkoa kestävän julkisen kuulemisen kohteena ennen lopullista julkaisua. Hankkeen entistä parempi metodologia on herättänyt useiden merkittävien terveysviranomaisten kiinnostuksen ympäri maailmaa. 

Kestävän kehityksen katsauksia

Kolmesta viimeisestä kestävyysalan taustakatsauksesta järjestetään nyt julkinen kuuleminen 24. maaliskuuta saakka. Työryhmä ja katsausten kirjoittajat toivovat kaikenlaista asianmukaista palautetta ja ottavat sen huomioon työssään. 

Tämänkertaiseen kuulemiseen sisältyy kolme kaikkiaan viidestä taustakatsauksesta, jotka auttavat NNR2022-työryhmää suositusraportin teossa. Kahdesta aiemmasta katsauksesta on jo järjestetty julkinen kuuleminen. Kestävän kehityksen mukaisten ruokasuositusten kehittämisessä otetaan huomioon lukuisia laajoja raportteja, jotka kattavat kestävän kehityksen ekologiset ja muut ulottuvuudet, sekä NNR2022-hankkeessa laadittavat taustakatsaukset. 

Tietoa pohjoismaisista ravitsemussuosituksista

Pohjoismaiset ravitsemussuositukset (NNR) muodostavat tieteellisen perustan Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin kansallisille suosituksille, jotka koskevat ravintoaineiden saantia ja ruokasuosituksia. Pohjoismaiden välinen kansainvälinen yhteistyö on tuottanut viisi aiempaa versiota suosituksista. 

Ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 1980, ja suositukset ovat saaneet paljon kansainvälistä huomiota. Päättäjät, tutkijat ja opiskelijat eri puolilta maailmaa ovat ladanneet viimeisimmän, vuonna 2012 julkaistun version yli 300 000 kertaa. Suositusten uusi kestävän kehityksen versio julkaistaan kesäkuussa 2023.

Ota yhteyttä