Offentligt samråd: Hållbarhetsaspekter av de nordiska näringsrekommendationerna

31.01.23 | Nyhet
Nordic Nutrition Recommendations food
Fotograf
Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix
Hållbarhetsutgåvan av de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) lanseras i juni 2023. Under hela arbetsprocessen med den slutliga rapporten har öppenhet och samarbete varit viktigt, och det har hållits offentliga samråd om samtliga kapitel. NNR-kommittén välkomnar nu alla relevanta synpunkter på utkasten till projektets tre återstående bakgrundsartiklar om hållbarhetsaspekter.

De kommande nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2022) är de mest aktuella och omfattande riktlinjerna för hälsosamma och hållbara matvanor. Denna sjätte upplaga är den första som integrerar hållbarhet i de livsmedelsbaserade kostråden.

Före den slutliga utgivningen kommer de över 60 bakgrundsartiklarna och de slutliga nordiska näringsrekommendationerna att vara öppna för offentliga samråd under åtta veckor. Denna förbättrade metod har väckt intresse hos flera betydande hälsovårdsmyndigheter runt om i världen.

Artiklar om hållbarhet

Utkasten till projektets tre återstående bakgrundsartiklar om hållbarhetsaspekter finns nu tillgängliga för offentligt samråd fram till den 24 mars. NNR-kommittén tar gärna emot relevanta synpunkter och insikter, som kommer att beaktas av kommittén och artiklarnas författare. 

De aktuella artiklarna är tre bakgrundsartiklar i en serie om fem som kommer att hjälpa NNR 2022-kommittén att utarbeta NNR-rapporten. Två av dessa artiklar har redan varit föremål för offentligt samråd. Vid framtagandet av hållbara livsmedelsbaserade kostråd kommer flera större rapporter som täcker miljömässiga och andra dimensioner av hållbarhet att beaktas i tillägg till de bakgrundsartiklar som tagits fram i NNR 2022-projektet. 

Om de nordiska näringsrekommendationerna

De nordiska näringsrekommendationerna (NNR) utgör den vetenskapliga grunden för nationella näringsrekommendationer och livsmedelsbaserade kostråd i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Gränsöverskridande samarbete mellan de nordiska länderna har resulterat i fem tidigare utgåvor av NNR.

Den första utgåvan publicerades 1980 och fick stor internationell uppmärksamhet. Den senaste versionen, som publicerades 2012, har laddats ner mer än 300 000 gånger av beslutsfattare, forskare och studenter över hela världen. Den nya hållbarhetsutgåvan av NNR publiceras i juni 2023.