Offentlig høring: Bærekraftaspekter ved de nordiske ernæringsanbefalingene

31.01.23 | Nyhet
Nordic Nutrition Recommendations food
Photographer
Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix
Bærekraftutgaven av de nordiske ernæringsanbefalingene vil bli lansert i juni 2023. I løpet av arbeidsprosessen fram mot den endelige rapporten har åpenhet og samarbeid vært avgjørende, med offentlige høringer for hvert kapittel. Komiteen for de nordiske ernæringsanbefalingene tar nå imot alle relevante innspill til utkastene til de tre gjenstående bakgrunnsartiklene om bærekraftaspektene som blir utviklet innenfor prosjektet.

De kommende nordiske ernæringsanbefalingene (NNR2022) er den mest oppdaterte og omfattende tilgjengelige veiledningen om sunt og bærekraftig kosthold. Den sjette utgaven vil for første gang også integrere bærekraft i de matbaserte retningslinjene for kosthold.

Før den endelige publiseringen skal mer enn 60 bakgrunnsartikler og også den endelige rapporten ha vært ute til høring, hver i en periode på åtte uker. Denne forbedrede metoden har vakt interesse hos flere viktige helsemyndigheter i hele verden.

Artikler om bærekraft

De tre gjenstående utkastene til bakgrunnsartikler om bærekraftaspektene som blir utviklet innenfor prosjektet, er nå tilgjengelige for høring fram til 24. mars. Komiteen for de nordiske ernæringsanbefalingene er interessert i alle relevante innspill, og disse vil bli vurdert av komiteen og forfatterne av artiklene. 

De aktuelle artiklene er tre bakgrunnsartikler i en rekke på fem som skal være til hjelp for NNR2022-komiteen i arbeidet med å utvikle rapporten. To av disse artiklene er allerede ute på høring. Når bærekraftige matbaserte ernæringsanbefalinger utvikles, blir en rekke større rapporter om miljømessige og andre dimensjoner ved bærekraft tatt i betraktning, i tillegg til bakgrunnsartikler utviklet innenfor NNR2022-prosjektet. 

Om de nordiske ernæringsanbefalingene

De nordiske ernæringsanbefalingene utgjør det vitenskapelige grunnlaget for nasjonale ernæringsanbefalinger og matbaserte retningslinjer for kosthold i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Det tverrnasjonale samarbeidet mellom de fem nordiske landene har resultert i fem tidligere utgaver av anbefalingene.

Den første utgaven ble publisert i 1980 og har vært gjenstand for betraktelig internasjonal interesse. Den nåværende versjonen, publisert i 2012, har blitt lastet ned mer enn 300 000 ganger av beslutningstakere, forskere og studenter over hele verden. Den nye bærekraftutgaven av de nordiske ernæringsanbefalingene vil bli publisert i juni 2023.

Contact information