Transpersoners arbetslivsvillkor i Norden

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Transpersoner är en särskilt utsatt grupp som möter olika typer av hinder i livet, inte minst i arbetslivet där villkoren för transpersoner som grupp är sämre än för majoritetsbefolkningen. Kunskapen om transpersoners arbetslivsvillkor och de bakomliggande faktorer som påverkar gruppens sysselsättning är dock begränsad. De nationella studier som finns publicerade har olika fokus och rör olika områden, men kan tillsammans ge en tydligare bild av transpersoners arbetslivsvillkor i Norden.  Denna publikation sammanfattar kunskapsfältet i Norden. Genom att sammanfoga resultaten bidrar den till att identifiera, liksom i vissa fall fylla kunskapsluckor. Syftet med kunskapsöversikten är att synliggöra transpersoners arbetslivsvillkor i Norden för att möjliggöra dialog, identifiera behov och åtgärder för förbättring.
Publikationsnummer
2024:523