Pohjoismaista ruokapolitiikkaa nyt myös espanjaksi

01.02.19 | Uutinen
A Latin American buffet
Valokuvaaja
Great stock! / Stockfood
Kesäkuussa 2018 ilmestynyt ”Solutions Menu” -julkaisu kokosi ensimmäistä kertaa yhteen Pohjoismaiden innovatiivisimmat ruokapoliittiset ratkaisut. Nyt muutaman kuukauden jälkeen julkaisusta on saatu myös espanjankielinen versio. Sitä esitellään Kestävät elintarvikejärjestelmät -ohjelman toisessa kansainvälisessä konferenssissa Costa Ricassa.

Pohjoismailla on osaamista siitä, miten elintarvikejärjestelmien muutosta voidaan edistää kansalaislähtöisellä politiikalla. Kuluneen vuoden aikana tämän osaamisen kysyntä on kasvanut merkittävästi. Hyvän vastaanoton saaneessa ”Solutions Menu” -julkaisussa esitellään 24 esimerkkiä siitä, miten elintarvikkeiden kulutusta voidaan kehittää entistä kestävämpään suuntaan. Julkaisusta selviävät myös ”salaiset ainesosat”, jotka muutoksen mahdollistavat.

Tarvetta espanjankieliselle aineistolle

Julkaisun espanjankielisellä versiolla pyritään vastaamaan uusien ruokapoliittisten ratkaisujen kasvavaan kysyntään varsinkin Latinalaisen Amerikan maissa. Myös kansainväliset ja YK-järjestöt ovat kaivanneet aineistoa, jota ne voisivat hyödyntää alueen päättäjien kanssa käytävissä keskusteluissa.

Latinalainen Amerikka ja Karibianmeren alue tuottavat riittävästi ruokaa väestöjensä tarpeisiin, mutta tämä ei ole aina tae ruokavalioiden terveellisyydestä ja ravitsevuudesta. Nyt on tarvetta kestäville ja ravitsemuksen huomioon ottaville elintarvikejärjestelmille. Niiden tulisi mahdollistaa monipuolinen ruokavalio, elintarvikkeiden turvallisuus ja hyvät ravitsemusarvot sekä auttaa siten torjumaan nälkää ja kaikenlaista aliravitsemusta.

Viisi vuotta jatkuneen myönteisen kehityksen jälkeen Latinalaisessa Amerikassa raportoidaan nyt olevan 42,5 miljoonaa ihmistä, joilla ei ole riittävästi ruokaa päivittäisen kaloritarpeen täyttämiseen. Alueen haasteena on yhtäältä aliravitsemus ja toisaalta ylipainoisuuden ja liikalihavuuden jatkuva yleistyminen.

Vinkkejä poliittisen keinovalikoiman kokoamisesta

”Solutions Menu” -julkaisun espanjankielinen versio julkistetaan Kestävät elintarvikejärjestelmät -ohjelman toisessa kansainvälisessä konferenssissa, jonka otsikkona on ”Ihmisten ja maapallon kannalta hyvää ruokaa – yhdessä kohti vuotta 2030”.

Pohjoismainen ruokapoliittinen laboratorio -hanke kohdistaa huomiota tehokkaisiin poliittisiin välineisiin, jotka edistävät siirtymistä entistä terveellisempään ja kestävämpään ruokavalioon Pohjoismaissa. Hankkeen edustajat kertovat nyt sopivan poliittisen keinovalikoiman kokoamisesta tempauksissa, joita järjestetään Costa Ricassa seuraavien tapahtumien yhteydessä:

  • 1. helmikuuta: Vastuullinen, terveellinen ja osallistava gastronomia kestävien elintarvikejärjestelmien keskeisenä osatekijänä – yksipäiväinen työpaja, jossa vaihdetaan kokemuksia ja pohjustetaan kansainvälistä ehdotusta vastuullisesta, terveellisestä ja osallistavasta gastronomiasta 
  • 3.–4. helmikuuta: Alueellinen työpaja elintarvikejärjestelmien haasteista Latinalaisessa Amerikassa ja Karibianmeren alueella. Aiheena ”Luonnonvarojen, elinkeinojen ja ravitsemuksen risteyskohtia”
  • 5.–7. helmikuuta: Kestävät elintarvikejärjestelmät -ohjelman toinen kansainvälinen konferenssi. Aiheena ”Ihmisten ja maapallon kannalta hyvää ruokaa – yhdessä kohti vuotta 2030”.

Lataa julkaisu maksutta:

”Solutions Menu” pyrkii tarjoamaan inspiraatiota uusiin ja tehokkaisiin politiikkatoimiin, jotka vastaavat yhteiskunnallisiin ja ekologisiin muutoksiin ja helpottavat siirtymistä nykyistä kestävämpään kulutukseen.

Julkaisun 24 ruokapoliittista esimerkkiä kytkeytyvät ravitsemukseen, ruokakulttuuriin ja identiteettiin, joukkoruokailuun, ruokahävikkiin sekä ruokavalioiden vastuullisuuteen. Kukin ratkaisu on vastaus käytännön ongelmaan, ja yhdessä ne edustavat uutta ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa ruokapolitiikkaan.