Ute nu: Nordisk matpolitisk guide på spanska

01.02.19 | Nyhet
A Latin American buffet
Photographer
Great stock! / Stockfood
Publikationen Solutions Menu som lanserades i juni 2018 samlade för första gången de mest innovativa livsmedelspolitiska lösningarna i Norden. Nu, bara några månader senare, presenteras en spansk upplaga på 2nd Global Conference of the Sustainable Food Systems Programme i Costa Rica.

Det internationella intresset för nordisk sakkunskap om hur medborgadriven politik kan åstadkomma förändringar i livsmedelssystem har ökat avsevärt det senaste året. Solutions Menu, som fick ett gott mottagande, presenterar 24 politikexempel som visar hur en övergång till en mer hållbar matförbrukning kan genomföras och framhåller de hemliga ingredienserna som gör det möjligt.

Behov av material på spanska

Den spanska versionen har producerats för att bemöta den ökande efterfrågan på nya matpolitiska lösningar, i synnerhet från latinamerikanska länder, men även från internationella organisationer och FN-organ som behöver material att använda i dialog med beslutsfattare i regionen.

Latinamerika och Karibien producerar tillräckligt mat för att tillfredsställa befolkningens behov, men det garanterar inte automatiskt en hälsosam och näringsrik kost. Det finns behov av hållbara livsmedelssystem som beaktar innehållet av näringsämnen och ger mångsidig och säker mat med ett bra näringsvärde för att få slut på hunger och alla former av felnäring.

Efter fem år av stadig förbättring rapporteras det att 42,5 miljoner människor i Latinamerika i dagens läge inte har tillräckligt mat för att uppfylla sitt rekommenderade dagliga kaloribehov. Regionen står också inför ett dubbelt problem i form av felnäring samtidigt som ett ökande antal människor lider av övervikt eller fetma.

Verkstäder om vidareutveckling av den politiska verktygslådan

Den spanska versionen av Solutions Menu lanseras på 2nd Global Conference of the Sustainable Food Systems Programme – Good Food for People and the Planet, Working together towards 2030.

Nordic Food Policy Lab riktar uppmärksamhet mot effektiva politiska verktyg som bidrar till en övergång till sundare och mer hållbar kost i Norden, och kommer att organisera en rad verkstäder om möjligheterna att vidareutveckla den politiska verktygslådan i förbindelse med följande aktiviteter i Costa Rica:

  • 1 februari: Hållbar, sund och inkluderande gastronomi som central drivkraft för hållbara livsmedelssystem – endagsworkshop för att utbyta erfarenheter och ta fram ett globalt förslag för sund, inkluderande och hållbar gastronomi  
  • 3–4 februari: Regional workshop – utmaningar i livsmedelssystemet i Latinamerika och Karibien. Tema: “I skärningspunkten mellan naturresurser, försörjning och näring”
  • 5–7 februari: 2nd Global Conference of the One Planet (10YFP) Sustainable Food Systems Programme – ‘Good Food for People and the Planet - Working together towards 2030’

Ladda ner ett exemplar gratis

Solutions Menu har som mål att ge inspiration till nya och robusta politiska reaktioner på samhälleliga och miljömässiga förändringar och därmed främja en övergång till en mer hållbar livsmedelskonsumtion.

De 24 exemplen på livsmedelspolitiska lösningarna spänner över områdena näring, matkultur och identitet, offentlig mat, matsvinn och hållbar kost. Varje lösning är ett konkret steg för att hantera en viss utmaning och tillsammans representerar de ett nytt och holistiskt sätt att agera för livsmedelspolitiken.