Ute nå: Nordisk matpolitikkguide på spansk

01.02.19 | Nyhet
A Latin American buffet
Photographer
Great stock! / Stockfood
Løsningsmenyen, som ble lansert i juni 2018, samlet de mest innovative matpolitikkløsningene i Norden for første gang. Nå, bare noen måneder senere, blir en spansk utgave presentert i Costa Rica under 2nd Global Conference of the Sustainable Food Systems Programme.

Den internasjonale interessen for nordisk kunnskap om hvordan innbyggerdrevet politikk kan fungere som katalysator for endringer i matsystemer, har økt merkbart det siste året. Løsningsmenyen ble godt mottatt og presenterer 24 politikkeksempler som viser hvordan vi kan bevege oss mot et mer bærekraftig matforbruk, og belyser hvilke hemmelige ingredienser som kan bidra til det.

Etterspørsel etter materiale på spansk

Den spanske versjonen er laget for å imøtekomme den økende etterspørselen etter nye matpolitikkløsninger, særlig fra latinamerikanske land, men også internasjonale organisasjoner og FN-organer som trenger materiale de kan bruke i dialog med myndigheter i regionen.

Latin-Amerika og Karibia produserer nok mat til å tilfredsstille sin befolknings behov, men dette sikrer ikke automatisk et sunt og næringsrikt kosthold. Det er behov for bærekraftige og ernæringssensitive matsystemer som kan sørge for variert kosthold og trygg mat med god næringskvalitet, for å få slutt på sult og alle former for feilernæring.

Etter fem år med stadig bedring rapporteres det i dag at 42,5 millioner mennesker i Latin-Amerika ikke har mat nok til å dekke sitt daglige kaloribehov. Regionen sliter også med en dobbel byrde i form av feilernæring i kombinasjon med at et økende antall mennesker er overvektige.

Verksteder som tar for seg hvordan man kan videreutvikle den politiske verktøykassa

Den spanske versjonen av Løsningsmenyen blir lansert ved 2nd Global Conference of the Sustainable Food Systems Programme – Good Food for People and the Planet, Working together towards 2030.

Nordisk matpolicylab retter oppmerksomheten mot effektive politiske verktøy som bidrar til en overgang til sunnere og mer bærekraftig kosthold i Norden, og vil organisere en rekke verksteder som tar for seg hvordan man kan videreutvikle den politiske verktøykassa, i forbindelse med følgende aktiviteter i Costa Rica:

  • 1. februar: Bærekraftig, sunn og inkluderende gastronomi som en viktig drivkraft for bærekraftige matsystemer – en endagsworkshop for å utveksle erfaringer og jobbe fram mot et globalt framlegg om sunn, inkluderende og bærekraftig gastronomi 
  • 3.–4. februar: Regional workshop – Matsystemutfordringer i Latin-Amerika og Karibia. Emne: “I skjæringspunktet mellom naturressurser, levebrød og ernæring”
  • 5.–7. februar: 2nd Global Conference of the One Planet (10YFP) Sustainable Food Systems Programme – ‘Good Food for People and the Planet - Working together towards 2030’

Last ned ditt gratiseksemplar

Løsningsmenyen skal inspirere til ny og robust politisk respons på samfunns- og miljømessig endring, og bidra til omstilling til et mer bærekraftig matforbruk.

De 24 eksemplene på matpolitikk spenner over områder som ernæring, matkultur og identitet, offentlige måltider, matsvinn og bærekraftig kosthold. Hver løsning representerer en konkret tilnærming til et spesifikt spørsmål, og sammen representerer de en ny og helhetlig tilnærming til matpolitikk.