Dødsfall

Her finner du informasjon om arv, melding av dødsfall, og ytelser til gjenlevende.

Grönland/Greenland

Grønlandske ytelser til etterlatte ved dødsfall

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.