Samfunn

Her finner du informasjon om folkeregistrering, stemmerett og statsborgerskap.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

People in Nuuk

Folkeregistrering på Grønland

People in Nuuk

Stemmerett på Grønland

Et grønlandsk flag blafrer i vinden

Helligdager på Grønland

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland

Arbeids- og oppholdstillatelse på Grønland

Foto: Solnedgång, Suloraq, Nuuk, Grönland

Bolig på Grønland

Grønlandsk bopælsattest

Grønlandsk bostedsattest

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.