Samfunn

Her finner du informasjon om folkeregistrering, stemmerett og statsborgerskap.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Foto: Solnedgång, Suloraq, Nuuk, Grönland

Bolig på Grønland

Folkeregistrering i Grønland

Folkeregistrering på Grønland

Utsikt från Oqatsut

Stemmerett på Grønland

Grønlandsk bopælsattest

Grønlandsk bostedsattest

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland

Arbeids- og oppholdstillatelse på Grønland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.