Videregående utdanning

Her finner du informasjon om videregående utdanninger og hvordan du kan søke opptak.

Unge i Norden - Grønland

Videregående utdanning på Grønland

Grönland/Greenland

Utdanningsstøtte på Grønland

Barn på rast, Hans Lynge skolan, Nuuk

Det grønlandske utdanningssystemet

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland

Arbeids- og oppholdstillatelse på Grønland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.