Videregående utdanning

Her finner du informasjon om videregående utdanninger og hvordan du kan søke opptak.

Studerende på bibliotek

Nordiske utdanningsavtaler og -programmer

Unge i Norden - Grønland

Videregående utdanning på Grønland

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland

Arbeids- og oppholdstillatelse på Grønland

Møde for samarbejdsministrene i Grønland, marts 2015

Studere på Grønland

Et grønlandsk flag blafrer i vinden

Helligdager på Grønland

Studiebøger i en bunke på gulvet

Karakterskalaen på Grønland

Foto: Rastvakt, Qinngorput, Nuuk, Grönland

Det grønlandske utdanningssystemet

Young people in Nuuk

Utdanningsstøtte på Grønland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.