Hjem og familie

Her finner du informasjon om blant annet bolig, bil, barn, og bank.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Hvordan melder jeg tilflytning til Grønland?

Flytte til Grønland

Værktøj på anlægsarbejder på Island

Arbeide på Grønland

Foto: Barn, Nuuk centrum, Grönland

Grunnskole på Grønland

Unge i Norden - Grønland

Videregående utdanning på Grønland

Grønlandsk børnetilskud

Grønlandsk barnetrygd

Foto: Barn på rast utanför Qinngorput barnehave, Nuuk

Barnepass på Grønland

Grönland

Grønlandske foreldrepenger

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.