Barn

Her finner du blant annet informasjon om barnehage, grunnskole, og ytelser til barnefamilier.

Children in Nuuk

Barnepass på Grønland

Father and daughter in Nuuk

Grønlandsk barnebidrag

Foto: Barn, Nuuk centrum, Grönland

Grunnskole på Grønland

Mother with baby in Nuuk

Fødselspermisjon på Grønland

Grønlandsk børnetilskud

Grønlandsk barnetrygd

Mother with baby in Nuuk

Grønlandske foreldrepenger

Graviditet og fødsel i Grønland

Graviditet og fødsel på Grønland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.