Barn

Her finner du blant annet informasjon om barnehage, grunnskole, og ytelser til barnefamilier.

Foto: Barn, Nuuk centrum, Grönland

Grunnskole på Grønland

Grønlandsk børnetilskud

Grønlandsk barnetrygd

Foto: Barn på rast utanför Qinngorput barnehave, Nuuk

Barnepass på Grønland

Grönland

Grønlandske foreldrepenger

Barselsorlov i Grønland

Fødselspermisjon på Grønland

Graviditet og fødsel i Grønland

Graviditet og fødsel på Grønland

Barn på rast, Hans Lynge skolan, Nuuk

Grønlandsk barnebidrag

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.