Barn

Her finner du blant annet informasjon om barnehage, grunnskole, og ytelser til barnefamilier.

Foto: Barn, Nuuk centrum, Grönland

Grunnskole på Grønland

Grønlandsk børnetilskud

Grønlandsk børnetilskud

Foto: Barn på rast utanför Qinngorput barnehave, Nuuk

Barnepass på Grønland

Grönland

Grønlandske foreldrepenger

Barselsorlov i Grønland

Fødselspermisjon på Grønland

Graviditet og fødsel i Grønland

Graviditet og fødsel på Grønland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.