Barn

Her finner du blant annet informasjon om barnehage, grunnskole, og ytelser til barnefamilier.

Father and daughter in Nuuk

Grønlandsk barnebidrag

Foto: Barn, Nuuk centrum, Grönland

Grunnskole på Grønland

Children in Nuuk

Barnepass på Grønland

Mother with baby in Nuuk

Grønlandske foreldrepenger

Mother with baby in Nuuk

Fødselspermisjon på Grønland

Graviditet og fødsel i Grønland

Graviditet og fødsel på Grønland

Grønlandsk børnetilskud

Grønlandsk barnetrygd

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.