Privatøkonomi

Her finner du informasjon om bank og kjøp av varer og tjenester.

Biler i kø ved passet, Nuuk

Bil på Grønland

Young people in Nuuk

Utdanningsstøtte på Grønland

Skattestyrelsens lokaler i Nuuk

Skatt på Grønland

People in Nuuk

Offentlig hjelp på Grønland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.