Pensjon

Her finner du informasjon om pensjonssystem, alderspensjon og uføretrygd.

Grönland/Greenland

Grønlandske ytelser til etterlatte ved dødsfall

Foto: Fiskare, Nuuk, Grönland

Det grønlandske pensjonssystemet

Foto: Lägenheter, Sisimiut, Grönland

Grønlandsk uføretrygd

People in Nuuk

Grønlandsk alderspensjon

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.